مهندسی عمران راه و ساختمان
ایجاد ارتقاء دانش فنی مهندسی ( عمران ) - وبلاگ گنجینه عمران(hfarahani48.ir) 
آخرين مطالب
لینک دوستان
پيوندهای روزانه
چهارمين کنگره ملی عمرانرفتارتغییرشکل مخلوطهای آسفالتی تحت نرخ کرنش ثابت

واسنجی مدل ریاضی hec - hms و ارزیابی این مدل در پاسخگویی به سیلاب حوضه آبریز مارون

بررسی رفتار و استقامت ساختمان گنبد سبز در برابر زلزله

شکل موثر دیواره در حوضچه های آرامش با پرش هیدرولیکی

کاربرد و ارزیابی مدل GSTARS3 درشبیه سازی نحوه رسوبگذاری مخازن (مطالعه موردی مخزن سد کارده)

بررسی اجمالی روشهای شناسایی منابع زیست محیطی با هدف گسترش توسعه پایدار

بهینه سازی شیب پایه سکوهای ثابت

یکپارچه سازی سیستم حمل و نقل عمومی به روش AHP - مطالعه موردی : شهر اصفهان

بررسی هیدرودینامیکی ساختار سه بعدی جریان آشفته در آبگیری جانبی از قوس رودخانه بصورت مدلسازی دو فازی

بررسی تفثیر تغییرات نیروهای ثقلي و جانبی در هندسه بهینه گنبدهای فضاکار یک لایه

پیش بینی روند رسوبگذاری در مخزن سد علویان با استفاده از مدل Gstars3

تعیین ضریب رفتار قابهای فولادی ساده با بادبندهای برون محور با استفاده از طیف ظرفیت

بررسی لرزه ای رفتار غیر خطی پلهای کابلی ایستای دهانه بزرگ

بررسی رفتار خمشی تیرهای مقاوم سازی شده با میلگرد FRP به روش شیاری (NMSR)

مدل سازی المان محدودANSYS وآزمایشگاهی تیر پیش تنیده دارای بتن خودمتراکم(SCC)

ارزیابی سختی خمشی رادیه بر سهم باربری شمع و کنترل نشست های کلی و تفاضلی رادیه در پی های شمع فرادیه

تصمیم گیری روی پروژه های منابع آب با مدل چندمعیاره فازی - تصادفی

زمانبندی بهینه جرثقیل های اسکله با استفاده از الگوریتم ژنتیک

اصلاح ضریب طول موثر ستونها در قابها با اتصالات نیمه صلب و مهاربندی جزئی

بررسی و مقایسه خصوصیات مکانیکی ملات و بتن حاوی پوزولان و بدون پوزولان سیرجان

مقایسه و انتخاب بهینه سیستمهای جمع آوری فاضلاب در اجتماعات کوچک

بررسی تاثیر مشخصات هندسی شمع ها بر روی میزان نشست کل سیستم پی فشمع

بررسی رفتار لرزه ای اتصالات خمشی ماهیچه ای فولادی

مدل¬سازی ترکیبی یک بعدی و دو بعدی دینامیک فلزات سنگین در سیستمفای رودخانهفی با استفاده از ضریب زوال متغیر

بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان در قوس 90 درجه

بررسی آزمایشگاهی ناحیه جدا شدگی جریان پیرامون آبشکن مستقر در قوس 90 درجه

شاتکریت نسوز

بررسی تاثیر شکل گوژپشتی دیوار ساحلی بلوک بتنی بر پایداری دیوار در شرایط لرزه ای و پیشنهاد شکل مناسب با توجه به ضریب زلزله و ارتفاع دیوار

تاثیر ژئوگرید دربرگرفته شده با ماسه بر روی پارامترهای مقاومت برشی خاک رس مسلح

بررسی تاثیر پودر شیشه بر خواص مکانیکی بتن خودتراکم

بررسی نقش مخاطرات هیدروژئومورفولوژی و ویژگی سازند های سطحی در تعیین کاربری اراضی شهری و ارزیابی علل و اهمیت پایداری و نایایداری بسترهای طبیعی(زیر ساخت ها) در فونداسیون ساخت و سازها

تحلیل نشست سد شهرچای ارومیه در دوره های ساخت و بهره برداری

بی بعد کردن محورهای لنگر- دوران ، راه حلی برای مقایسه صلبیت اتصالات مختلف با مصالح وشرایط متفاوت

بررسی رفتار غیرخطی دیوار برشی بتنی دارای بازشو به روش طراحی بر اساس سطح عملکرد

ساختگاه سدها

مشکلات کلیدی فراروی پیمانکاران در طرحهای عمرانی کشور

بررسی انعطاف پذیری دیافراگم کف در سازه های بتن آرمه با پلان مستطیل شکل و ارائه فرمول خطایابی

بررسی تاثیر مسلح سازی خاک در کاهش ارتعاشات پی چکش ها ی صنعتی

مدلسازی پخشیدگی آلودگیهای نفتی در حین پاکسازی به روش تخلیه دو پمپه

بررسی علل کاهش عمر رویه های آسفالتی روکش ها در مناطق گرمسیر

مسئله تخصیص همگانی با محدودیت ظرفیت: مقایسه کاربردفی تابع جریمه و تابع تواتر مؤثر

ارزیابی آزمایشگاهی عوامل موثر بر رفتار مخلوطهای آسفالتی با دانه بندی استخوانی(SMA)

مطالعه پارامتریک بر یک اتصال RBS جدید با کاهش در ارتفاع جان تیر

اثر میراگرهای اصطکاکی دورانی(RFD) در قابهای ساختمانهای فولادی

رفتار لرزه ای قابهای 1 الی 5 طبقه مقاوم شده با دیوارهای برشی فولادی نازک نیمه نگهداری شده در لبه ها

محاسبه دقیق افت های تاندون پیشتنیدگی در سازه های بتن پیشتنیده

طراحی بهینۀ تیرهای بتن پیشتنیده

استفاده از انرژی مخصوص جریان رودخانه آب ترکی در تولید برقابی

کاربرد روش جریمه پویا در تخصیص ترافیک با محدودیت ظرفیت گره

استفاده از فولاد پرمقاومت در صنعت ساختمان: ظرفیت ها، فرصت ها و چالش های در پیش رو

مقایسه دیوار برشی فولادی و بادبندهای رایج بر اساس سطوح عملکرد

کنترل کمانش پیچشی جانبی تیرورق های فولادی به وسیله سخت کننده دلتا

بهینه سازی عملکردی سازه های ترکیبی به کمک تئوری مورچگان

بررسی اثر مواد افزوده طبیعی روی شاخص حجمی لجن در سیستم لجن فعال تصفیه فاضلاب

ملاحظات فنی در علاج نشت آب از شبکه های آبیاری و زهکشی: مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی دشت مهاباد

مقاوم سازی ستون های بتن مسلح با استفاده از جاکت های فولادی تعمیم یافته و بررسی پارامترهای موثر در بهبود عملکرد لرزه ای آنها

برآورد جریان زیست محیطی رودخانه ها

محاسبه دوره بازگشت سیلابهای لحظه ای سد کارون 3 و تهیه برنامه جهت کنترل مخزن

بررسی کمانش موضعی ورقفای مستطیلی با خواص ناهمسان در ضخامت و شرایط مرزی دلخواه، با استفاده از روش نوارهای محدود

مدلسازی پخش آلودگی در رودخانه ها با استفاده از سیستم شبکه عصبی مصنوعی

بررسی ظرفیت باربری خاک ماسه ای لای دار SM مسلح شده با برگ خرما

تصفیه شیرابه محل دفن پسماندهای شهری با استفاده از فرایند انعقاد-لخته سازی

تحلیل لرزه ای دیوارهای میخکوبی شده و بررسی اثر مشخصات هندسی میخها و پارامترهای خاک بر پایداری آنها

مطالعه فرسایش بند انحرافی بتنی رودخانه شهداد

روشی برای ارزیابی وضعیت ایمنی در شبکه معابر بین شهری

بهره برداری بهینه از سیستمهای چند مخزنی با استفاده از روش شبیه سازی آنیلینگ

بررسی روشهای اندازه گیری مقاومت لغزندگی رویه راه و نحوه ارزیابی آن در سطح جاده

پیشنهاد ضرایب ایمنی اصلاحی در آیین نامه های طراحی ایران برای طراحی برشی و پیچشی اعضای بتن آرمه جهت تطابق آن با ویرایش های اخیر آیین نامه ACI 318‌

تحلیل عددی نشست بزرگراه شهید کلانتری در کیلومتر 800+7

تاثیر مسلح کننده ژئوتکستایل در رفتار خاکریز احداث شده روی بستر سست – مطالعه موردی بزرگراه شهید کلانتری ارومیه-تبریز

استفاده از تحلیل های عددی و حساسیت برای بررسی رفتار تیرهای خمشی بتن مسلح تقویت شده با ورقهای FRP

ارزیابی رفتار تیرهای بتنی در برابر خسارت و تقویت با پلیمرهای الیافی (FRP) به کمک آزمایش ارتعاشی

کاربرد مدلهای مدیریت تلفیقی آبهای سطحی و زیرزمینی از تئوری تا کاربرد

تحلیل استاتیکی سدهای خاکی تحت تأثیر شکل هسته ناتراوا

مدل دینامیکی ریاضی حاکم بر پارامترهای کیفی در تصفیه فاضلاب به روش برکه تثبیت

بررسی اعتبار روش معمول تحلیل غیرخطی جریان در سنگریزها برای شرائط غیرماندگار Investigating validity of ordinary method of analyzing nonlinear flow through porous media for unsteady condition

بهینه یابی پیکره بندی مهاربندها در قابهای سه بعدی فولادی با استفاده از روش ترکیب ضرائب جریمه و الگوریتم ژنتیک

مطالعه انطباقی ظرفیت راههای دو خطه دو طرفه برون شهری

مقایسه روش وسترگارد و المانهای محدود در تعیین نیروهای آب وارد بر سدها در خلال زلزله

اتوماسیون طراحی براساس تغییر مکان مستقیم در قابهای بتن مسلح

بررسی اثر پوزولان متاکائولین (MK ) بر روی خواص مکانیکی و دوام بتن سبک در شرایط محیطی مهاجم

تعیین درصد بهینه آهک و رس در ستون¬های سنگی از نوع شفته آهکی با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی و شبکه عصبی مصنوعی

استفاده از حرکت گهواره ای فونداسیون جهت کاهش تغییرشکل طلب در وصله ستونهای بتنی

کاربرد رادار (GPR) جهت تشخیص خرابی محل تماس دو لایه روسازی

رفتار وصله در ستونهای بتنی تحت بارگذاری رفت و برگشتی

تحلیل لرزه ای و مقاوم سازی بنای تاریخی مسجد جامع سمنان

بررسی تغییرات مقاومت فشاری و برشی بتن غلطکی در محیطهای حاوی نمکهای سدیم و پتاسیم

بررسی تاثیر توام احداث متروی شیراز و پایین انداختن تراز آب زیر زمینی بر نشست سطح زمین

بررسی تحلیلی معیارهای طراحی سرریزهای کنگره ای

تشکیل طبقه نرم درقابهای ساختمانی میانپر با مصالح بنایی وتاثیر ابعاد قاب برآن

تحلیل عملکرد لرزه ای سازه های فولادی دارای اتصال خورجینی به روش طیف ظرفیت

بررسی عددی احتمال کاویتاسیون در انواع سرریزهای پلکانی0ساده، لبه دار و شیب دار

ارتباط بین مدل های شبیه سازی و بهینه سازی در مدیریت تلفیقی منابع آب سطحی و زیرزمینی با استفاده از سیستم استنباط فازی

اثر بازشوهای لبه دار در رفتار دیوار های برشی فولادی

تحلیل پایداری شیب منطقه بهرام بیگی یاسوج

ارزیابی اقتصادی قابهای خمشی بتن آرمه متعارف با شکل پذیریهای مختلف

مدلسازی بارش- رواناب با مدل ترکیبی، موجک- شبکه عصبی مصنوعی

بررسی و تحلیل سیستم مدیریت دینامیک آب شهری

آزمایش ارتعاش محیطی بر روی مدل 2/1 یک ساختمان فولادی 4 طبقه با اتصالات خورجینی جهت شناسایی پارامترهای مدی ارتعاشی

ستونهای فولادی پر شده با بتن مسلح شده با الیاف فولادی

عوامل موثر در تغيير نتايج و خطاهاي معمول در انجام آزمايش بارگذاري صفحه اي

بررسي رفتار ستون هاي فولادي پرشده با بتن و تقويت شده با مقاطع فولادي (SR-CFT) تحت بارگذاري محوري خارج از مرکز

بررسي اثر آب مغناطيسي بر دوام بتن نيمه سبک

مقايسه روش هاي (Sequent Peak Algorithm) و ماتريس احتمالي (Probability Matrix Method) در ارائه منحني هاي فرمان بهره برداري مخازن سدها: مطالعه موردي سدهاي مخزني بوکان و شهرچاي واقع در استان آذربايجان غربي

مدلسازي مورفولوژي ساحلي

بررسي تاثير نسبت هاي لاغري مختلف بر رفتار ديوار برشي فولادي بازشودار

ارائه منحني هاي فرمان بهره برداري مخازن ذخيره با روش ماتريس احتمالي

ارزيابي کارآيي هضم هوازي لجن فعال مازاد در راکتورهاي ناپيوسته و نيمه پيوسته

بررسي خواص مکانيکي بتن هاي نيمه سبک ليکا و پاميس تفتان حاوي الياف

تاثير سيستم محصورکنندگي داخلي و خارجي(FRP) روي عملکرد اعضاي بتني فشاري

استفاده از تحليل سه بعدي اجزا مجزا در تحليل پايداري شيرواني هاي سنگي

بکارگيري ميراگرهاي سربي- تزريقي(Lead Extrusion Damper) بعنوان مهاربند زانويي دربهبود مقاومت سازه هاي فولادي دربرابرزلزله

بررسي تاثير محصور کنندگي صفحات FRP در شکل پذيري اعضاي بتن آرمه

پيش بيني پارامترهاي امواج ناشي از باد در بندر امير آباد به کمک درخت هاي تصميم رگرسيوني

بررسي ويژگيهاي مهم لجن خشک شده تصفيه خانه هاي فاضلاب شهرتهران و مقايسه با استانداردهاي معتبر

بررسي وجود ارتباط آماري بين پارامترهاي مختلف لجن خشک شده تصفيه خانه هاي فاضلاب شهرتهران

مقايسه تاثيرنيروهاي امواج وزلزله بر موج شکنهاي سنگي

روشي نوين براي سرشکني پيمايش و پياده سازي مسير دراحداث راهها

بررسي رفتار پايداري استاتيکي بافتارهاي کش بستي متشکل از مدول هاي مثلثي تحت اثر بارگذاري متقارن

استفاده از روش ESWM جهت تخمين ضخامت لايه کدر ناشي از جريانهاي گل آلود ورودي به مخزن سد دز

مطالعه آزمايشگاهي پارامترهاي روانگرايي پروفيل خاک لايه بندي شده با لايه غيرروانگراي فوقاني توسط ميز لرزه

بکارگيري روش الگوريتم ژنتيک( GA ) در يافتن محتملترين سطح گسيختگي شيروانيهاي خاکي سه بعدي

مدلسازي عددي سه بعدي انتشار پخش رسوب با استفاده از نتايج يک مدلسازي عددي دو بعدي جريان

تاثير دوغاب سيليکات سديم بر روي پارامترهاي مقاومتي و نفوذپذيري ماسه

بررسي تأثيرات جداگرهاي لرزه اي بر رفتار مخازن ذخيره مايعات

شناخت حمل ونقل روستايي و تحليل مقدماتي عرضه و تقاضاي آن مطالعه موردي روستاهاي شهرستان اصفهان

مدلسازي الکترومکانيکي دوگان المان محدود/شبکه عصبي مصنوعي براي به کاراندازنده ي تير کامپوزيت هوشمند

بررسي اثر افزايش ضخامت به کاراندازنده هاي پيزوالکتريک مکان هاي هدف بر ويژه مقادير و تغيير مکان جانبي تير کامپوزيت هوشمند

ارزيابي روشهاي تصميم گيري چند معياره

بررسي تطبيقي الگوي جريان اطراف موانع مستطيلي با استفاده از روش هاي حجم محدود و تفاضلات محدود

بررسي آزمايشگاهي تاثير سرعت بحراني و دانه بندي بر ميزان آبشتگي

اعمال اثرات P? در رفتار غير خطي در بازه خطي سازه ها

آناليز شکنندگي لرزه اي براي ساختمان هاي بتن مسلح متداول

آناليز مودال بدنه و تکيه گاه هاي سنگي سدهاي بتني دو قوسي به روش المانهاي محدود با نرم افزار ABAQUS

بررسي کمانش موضعي مقاطع ساخته شده از صفحات فFRP به روش نوار محدود

حمل ونقل هوايي کم هزينه

بررسي ويژگي هاي نامطلوب مصالح سنگدانه اي چابهار بر خواص بتن

مطالعه رفتار برشي محل تماس لايه هاي روسازي مختلط به روش المانهاي مجزا

بررسي و ارزيابي ضوابط استاندارد 2800 به منظور طرح لرزه اي ساختمانهاي بتني با سيستم دوگانه و شکل پذيري زياد به روش طيف ظرفيت

بررسي کمانش هاي موضعي، برشي و پيچشي-جانبي مقاطع ساخته شده از صفحات فFRP به روش نوار محدود

مکانيک رفتار تيرهاي مسلح به ميلگرد ساده

ارايه روش تخمين تقاضاي واقعي موجود پارکينگ در هسته مرکزي

تحليل رفتار ديناميکي گروه شمع واقع در محيط هاي همسان جانبي تحت اثر ارتعاشات قائم و افقي با استفاده از روش ترکيبي Finite Elements و Radiation Disks

تأثير روش تخمين تنش هاي برجا در نتايج تحليل پايداري تونل به روش عددي

تحليل مخازن بتني هوائي آب با درنظر گرفتن اندرکنش سازه و سيال تحت اثر زلزله

بررسي و مدلسازي تقسيم جريان در کانالهاي شاخه اي متقارن هندسي

بررسي اندرکنش ديوار برشي فولادي و قاب در سازه هاي فولادي مقاوم سازي شده با ديوار برشي

بررسي اثر آب بر روي رفتار ديناميکي سازه برج آبگير

تخمين ماتريس هاي جرم، سختي وميرايي سازه از نتايج آزمايش هاي ارتعاش اجباري

امکان يابي استفاده از نانو فيلتر براي تأمين آب شرب در حوضه آبريز خليج فارس و درياي عمان

بررسي آزمايشگاهي اثر دانه بندي بر مقاومت لغزندگي بتن آسفالتي

بررسي روشهاي غيرمخرب و نيمه مخرب در ارزيابي مقاومت بتن

ارزيابي مقاومت بتن با استفاده از مغزه هاي با قطر کوچک

کاربرد تکنيک هاي محاسباتي سخت و نرم در تعيين مشخصات سازه ها

بررسي پارامتر هاي اساسي در طراحي پي ها در نرم افزار Safe و انطباق نتايج آن با نتايج حاصل از طراحي دستي

مروري بر خصوصيات مکانيکي بتن هاي خود تراکم معمولي و سبک

انتشار امواج اولتراسونيک در بتن خود تراکم و بررسي توزيع مدول الاستيسيته ديناميکي در اعضاي بتني

مطالعه پارامتريک اثر تعداد طبقات بر رفتار لرزه اي مهاربند هاي با حلقه مياني مستهلک کننده انرژي (YDBF)

برآورد رفتار لرزه اي مهاربند هاي کمانش مقيد شده ( BRB) و مهاربندهاي با حلقه مياني مستهلک کننده انرژي (YDBF)

بررسي اثر RBS در بهبود رفتار لرزه اي اتصالات خمشي فولادي

بتن با مقاومت اوليه ي بالا

بررسي لرزه اي ديوارهاي مهار شده بتني

بررسي عملکرد لرزه اي مخازن هوايي با پايه هاي استوانه اي و قاب خمشي

بررسي روند تغييرات مدول عکس العمل بستر با ابعاد فونداسيون وارائه رابطه اي براي بيان چگونگي اين روند در خاک تهران با استفاده از آزمايش بارگذاري صفحه

ارزيابي پاسخ دال بتن مسلح يک طرفه با استفاده از مدلهاي ترک پخشي و ترک ترد

بررسي کارآيي روش مستقيم طراحي بر اساس تغييرمکان درطراحي ساختمان هاي بتني با ساخت گاه نزديک به گسل

بررسي ظرفيت باربري شالوده نواري بر روي دامنه شيب دار با استفاده از روشهاي عددي و کلاسيک

کنترل فعال پلهاي معلق با استفاده از منطق فازي

بررسي پهنه بندي سيلاب با دوره برگشت هاي مختلف در رودخانه ها

تئوري قابليت اعتمادبااستفاده از الگوريتم ژنتيک و شبکه هاي عصبي

بررسي اثر بخشي سازه هاي حفاظتي در کنترل سيل

بررسي آزمايشگاهي ضريب زبري گياهان طبيعي موجود در ساحل رودخانه ها در شرايط نيمه مستغرق

بررسي تاثير جزئيات اتصال مياني در رفتار الاستو پلاستيک بادبندهاي ضربدري

کاربرد الگوريتم ژنتيک در بهينه سازي زمان – هزينه در مديريت ساخت

مسيريابي محمولات خطرناک به منظور کاهش ريسک در شبکه جاده اي

کنترل لرزه اي ساختمانهاي بلند با استفاده از ميراگرهاي ويسکوز نيمه فعال

تحليل غيرارتجاعي قابها با تير ويژه توسط المان مرکب برشي- خمشي VM

بررسي رفتار شمع تحت اثر نيروهاي افقي در داخل خاک لايه اي با استفاده از روش المان محدود

رسم منحني هاي M-P براي ستونفاي تقويت شده با نبشي با استفاده از محصور شدگي فعال

کاربرد jet grouting براي کاهش نشست هاي سطحي در طاق تونل

بهينه سازي پارامترهاي مؤثر در حذف PbII از محلول هاي آبي توسط دولوميت به عنوان جاذب ارزان قيمت

مکانيابي نواحي مستعد جهت اجراي طرحفاي تغذيه مصنوعي آبخوان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي: مطالعه موردي دشت هشتگرد

حل دقيق مسائل تيرهاي لايه اي و صفحات لايه اي با استفاده از توابع اساسي هموار با شرايط مرزي دلخواه

تعيين تعداد و چيدمان بهينه ميراگرهاي ويسکوز در کنترل ارتعاشات لرزه اي ساختمانها با استفاده از الگوريتم ژنتيک

تأثير تسليح لايه اي خاک بر ظرفيت باربري پي هاي نواري مجاور يکديگر

ارايه روش محاسبه تعداد ناوگان مورد نياز سيستم کمکي براي سيستم هاي حمل و نقل مسافر به ظرفيت رسيده (مطالعه موردي: سيستم اتوبوس برقي شهر تهران)

برآورد حداکثر عمق آبشستگي تحت اثر جتهاي ديواره اي با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي

بررسي نحوه توزيع انرژي هيسترزيس، جابجايي نسبي و خسارت در طبقات ساختمانهاي بتني مسلح با ديوار برشي تحت اثر حرکت قوي زمين

تعيين تابع خسارت سيلاب در پائين دست سامانه سدهاي سري بر اساس مشخصات هيدروگراف هاي سيلاب ورودي از حوزه بالادست

اثر نوع اتصال تير به ستون در جذب انرژي ديوارهاي برشي فولادي شکل پذير

سبوس برنج، جاذب طبيعي مناسب براي حذف کروم (VI) از آب آشاميدني

مدلسازي عددي و بررسي فرسايش بستر ناشي از موج شکن توده سنگي مستغرق

تعيين در صد بهينه و خواص مکانيکي بتن ساخته شده با پوميس سربيشه

کاربرد شبيه سازي کامپيوتري در بهينه سازي فعاليتهاي تخليه و بارگيري کشتي در ترمينال کانتينري

بررسي رابطه استاندارد هاي خودروهاي مدارس با استرس والدين دانش آموزان ابتدايي شهر تهران در سال 1385

مطالعه موردي: پياده سازي روش تحليل استاتيکي خطي دستورالعمل هاي بهسازي لرزه اي براي يک سازه بتني با سيستم ستون ديواري، مقايسه با نتايج استاندارد 2800 زلزله و ارائه راه حل هاي بهسازي

ارائه الگوي تحليل چند متغيري تقاضاي سفرهاي مسافري اتوبوس بين استانهاي کشور

مطالعه عددي رفتار کوتاه مدت ودرازمدت خاکريزهاي تسليح شده بر روي بسترهاي چسبنده نرم

بررسي اثر ميراگرهاي جاري شونده بر رفتار قابها تحت اثر بارگذاري فاي انفجاري

بررسي آزمايشگاهي اثر ژئوگريد بر پارامترهاي مقاومتي کائولينيت

استفاده از برنامه ريزي خطي ، براي اتخاذ راهبرد مناسب درمديريت منابع انساني پروژه هاي ساخت

شناسايي و طبقه بندي ريسک پروژه هاي EPC و تعامل آنها با اهداف پروژه

بررسي رفتار غيرخطي مفاصل پلاستيک در تيرهاي بتني پيش ساختة هيبريدي

مقايسه عملکرد چراغهاي هوشمند و ثابت کنترل ترافيک در ايجاد تاخير و آلايندگي در تقاطع هاي شهر تهران

ارائه روشي مبتني بر مباني تحقيقاتي و بررسي هاي تجربي براي مقاوم سازي ساختمان هاي بنايي

بررسي تاثير ميزان ريزدانه موجود در فيلتر بر عملکرد سيستم خاک فيلتر در حالتهاي فيلتر موفق و ناموفق

بهينه سازي سقف مرکب شامل سيستم تاوه بتني روي تيرهاي فولادي با استفاده از الگوريتم اجتماع مورچگان

مقايسه داده هاي آزمايشگاهي و صحرايي در برآورد مقاومت جريان و ضريب زبري در کانالهاي با پوشش گياهي

بررسي ظرفيت باربري شمع در خاک لايه اي متشکل از روانگرا و غيرروانگرا

بررسي اثرات ناشي ازتغييرات ابعادي وسازه اي شمع وپي سطحي درظرفيت باربري ونشست سيستم شمع - راديه

بررسي عوامل موثر بر ناپايداري شيرواني هاي منطقه سوادکوه

استفاده از زغال پوسته گردو به عنوان جاذب در حذف فلورايد از آب آشاميدني

بهبود الگوريتم حاصل از بردارهاي پايه ريتز در آناليز ديناميکي غيرخطي

ارزيابي عملکرد ستون سنگي در کاهش نشست در مناطق ساحلي

آناليز پايداري شيرواني هاي خاکي مسلح با روش هاي اجزاء محدود و تعادل حدي

آناليز پاسخ زمين براي خاکهاي چند لايه با در نظر گرفتن اثرات رفتار غير خطي خاک

بررسي رفتار ارتعاشي قابها به کمک پارامترهاي مودال تجربي

حل تحليلي مسأله ارتعاش آزاد تير ترک خورده تيموشنکو

آناليز تاريخچه زماني با استفاده از تئوري موجکي

بهينه يابي چيدمان سيستم مهار بندي ضربدري در ساختمان هاي فولادي به کمک الگوريتم ژنتيک در مقابل نيروي زلزله

رفتار تيرورق هاي با سخت کننده دلتا تحت بارهاي متمرکز با خروج از مرکزيت

تغيير شکل رس مسلح به علت رطوبت وخشکي

نقش و ضرورت يک "طرح فعاليت اضطراري"(EAP) در مديريت بهينه بحران سدها

ارزيابي و مقايسه سطوح اطمينان در قابهاي مهاربندي شده هم محورفولادي ساده ودوگانه

تحليل مسائل نا پيوسته به روش بدون المان نقاط محدود

شبيه سازي اندرکنش غير خطي امواج در آبهاي عميق و کم عمق

بررسي مقايسه اي دستورالعملهاي آيين نامه اي در طراحي سيستمهاي جداساز پايه

مدل بندي آزمايشگاهي و عددي رسوب شويي کانال ها و لوله هاي آب و فاضلاب

استفاده از الگوريتم ژنتيک در رگرسيون سمبليک براي تخمين بارنهايي تيرورق ها تحت اثر بارهاي موضعي

مقاوم سازي سازه هاي چند طبقه با ايزوله کردن آن بوسيله ارتباط با سازه هاي مجاورش با دمپرهاي MR

کنترل سازه ها با استفاده از دمپرهاي MR به روش فازي

بررسي و ارزيابي کاربرد نرم افزارهاي Synchro و HCS در تحليل تقاطعات چراغ دار شهري

تحليل رفتار تابع زمان تونل ها با استفاده از مدل تحليلي غيرخطي

تعيين تابع چگالي طيفي توان زلزله با استفاده از داده هاي شتابنگاري ايران

بهره برداري بهينه از سيستم هاي مخازن سد با استفاده از سيستم هاي استنتاج فازي

افزايش راندمان سرريزهاي جانبي منقاري با شيبدار کردن ديوار سرريز

بررسي تصفيه پذيري هوازي فاضلاب صنايع لبني با بار آلودگي مختلف با استفاده از راکتور ناپيوسته با عمليات متوالي (SBR)

بررسي اثر پريود شتاب پايه بر رفتار ديناميکي برجهاي خنک کن بتني

مدل شبيه سازي عددي جريانهاي دو فازي با اختلاف چگالي بالا

شناسايي مشخصات ترک در المانهاي قوس دار با استفاده از آناليز موجک بسته اي wavelet packet

بررسي عملکرد ميراگرهاي مايع هماهنگ شده در کنترل لرزه اي سازه ها تحت تحريک هاي دوبعدي

بررسي اثر صلبيت چشمه اتصال بر نتايج تحليل در سازه هاي بلند با سيستم لوله اي فولادي

بررسي رفتار هيسترسيس برج هاي خنک کن بتني با استفاده از المان فايبر

بررسي آزمايشگاهي الگوي فرسايش و رسوبگذاري در محل اتصال کانالها

بررسي اتصال پاي ستون به روش اجزاء محدود

مقاوم سازي ساختمانهاي بتني با سيستم کابلي يکپارچه و فرم بهينة کابل در اين سيستم

ارزيابي اصلاح طرح هندسي تقاطعات همسطح براي بهبود ايمني

بررسي اثر قيرهاي اصلاح شده با پليمرSBS بر روي مقاومت کششي غيرمستقيم مخلوط هاي آسفالتي متخلخل و آسفالتي متداول

بررسي اثرات الگوهاي مختلف توزيع بار جانبي در آناليز استاتيکي غيرخطي قاب هاي مهاربندي شده

ارزيابي پتانسيل آلودگي سفره آب زيرزميني آستانه-کوچصفهان با دو روش DRASTIC و GODS و مقايسه آنهاکوچصفهان با استفاده از روش¬هاي آماري و GIS

کاربرد شبکه عصبي-مصنوعي (ANN) براي پيش بيني ناهمواري در روسازي هاي انعطاف پذير

واسنجي روش DRASTIC نسبت به آلودگي نيترات در ارزيابي آسيب¬پذيري آبخوان آستانه-کوچصفهان با استفاده از روش¬هاي آماري و GIS

بررسي مقاومت لغزندگي مصالح سنگي و رابطه آن با ميزان سختي مصالح

بررسي تاثير آرماتور طولي بر خسارت پذيري قاب بتن مسلح با استفاده از مشخصه هاي هيسترزيس

استفاده از روش ريلي-ريتز براي حل غير خطي ورق چهار ضلعي ضخيم با شرايط مرزي دلخواه

هندسه فراکتالي در مهندسي رودخانه: ايده ها، مفاهيم اساسي و دستاوردها

بکارگيري رفتار غيرخطي فونداسيون براي کنترل نيروهاي ناشي از زلزله در سازه

بررسي تاثير عمق پاياب بر ميزان آبشستگي توسط جتهاي ديواره اي

بررسي ساختار کاويتاسيون و اثر آن بر روي سرريزها

نقش رسو بات و مواد معلق رودخانه اي در جذب فلزات مس روي و کادميم در مقياس آزمايشگاهي مطالعه موردي : رودخانه جاجرود

مديريت پسماندهاي جامد بيمارستاني: مطالعه موردي بيمارستان البرز کرج

طراحي، ساخت و بررسي خواص بتن حاوي بور ساخته شده با سنگدانه هاي بوردار طبيعي و مصنوعي براي استفاده در حفاظ پرتوهاي نوترون

جايگاه استفاده از روشهاي آرايه اي ميکروترمورها در مطالعات ريزپهنه بندي ژئوتکنيک لرزه اي

بررسي اثر عوامل مختلف در طرح هندسي پايه پل ها با تاکيد بر اثر آبشستگي

بررسي ضريب جريان در سرريزهاي استوانه اي با استفاده از مدل عددي FLUENT

شناسايي خاکهاي رمبنده، مشکلات و راه حلهاي مقابله با آنها (مطالعه موردي: خاک ساختگاه شهر کرمان)

بررسي اجراي تونل هاي مترو در خاکهاي فرو ريزشي (مطالعه موردي: احداث تونل مترو کرمان)

برآورد مقادير ميراييهاي مودي سد خاکي مارون با استفاده از روش TFD

تحليل سه بعدي پايداري شيرواني هاي خاکي به روش آناليز حدي مرز بالا با فرض بلوک هاي لايه اي

طراحي روسازي هاي آسفالتي با استفاده از نرم افزار Kenlayer بر اساس رفتارخطي و غيرخطي لايه هاي روسازي

نحوه اختصاص ريسک و تقسيم مسئوليت در ساختار هاي مختلف سيستم مديريت اجرا (Construction Management) در پروژه هاي پتروشيمي

نيروي خارج صفحه وارد بر ميانقاب ها و بررسي کفايت روابط آيين نامه

معرفي و تقسيم ريسکهاي تونل سازي در اجراي تونلهاي شهري (مطالعه موردي تونل توحيد)

تحليل غيرخطي ورفتاري ساختمانهاي بنايي همراه با ستون فلزي مياني

بررسي نتايج آزمايشگاهي پديده واگرايي در مصالح ريز دانه هسته سدهاي خاکي

بررسي اثر مقياس در ظرفيت باربري با استفاده از آزمايش بارگذاري صفحه اي

تعيين تعداد بهينه طبقات بادبندي شده در سازه هاي لوله اي بادبندي بلند

کاربرد ArcGis در طراحي شبکه فاضلاب

بکارگيري مدلهاي سانتريفوژ در مطالعات پل هاي قوسي با مصالح با مصالح بنايي

"بررسي عددي الگوي جريان و فرسايش در اطراف پايه هاي پل استوانه اي بکمک مدل Fluent"

تحليل ايمني جاده هاي برون شهري با استفاده از سامانه هاي عصبي- فازي

بررسي رفتار اتصالات تير به ستون سازه هاي بتن آرمه تقويت شده با FRP تحت اثر بارهاي سيکلي

مطالعه نيروهاي انيزوتروپ ورفتار دگرديسي مصالح شيستي(مطالعه موردي مسير تونلهاي قطعه اول سامانه انتقال آب سد آزاد رود کردستان)

ارزيابي فرم هندسي شبکه ريلي و دستيابي به بيشترين ميزان بهره وري درشبکه ريلي کشور

بررسي امکان آلودگي آب رودخانه زاينده رود و برخي از چاه هاي فلمن به ديازينون

مديريت ريسک در تأمين مالي پروژه ها

بررسي ضريب رفتارساختمانهاي بتني مسلح در تحليل لرزه اي

ارزيابي سناريوهاي مختلف بهره برداري از منابع آب و خاک در مقياس حوزه اي بر تغييرات مکاني و زماني شوري با استفاده از پويايي سيستم

مطالعه آزمايشگاهي نفوذپذيري پرده آببند سد شهرچاي اروميه و بررسي اثر نحوه اختلاط مصالح بر نفوذپذيري بتن پلاستيک توسط دستگاه نفوذپذيري سه محوري با ديواره انعطاف پذير (Tri flex-2)

عملکرد طوق هاي مربعي شکل در کاهش آبشستگي در اطراف پايه هاي پل

آناليز سه بعدي نشت در سد اعلي دولت(استان فارس) با استفاده از روش عددي المان محدود

بررسي تاثير بلوک هاي مستغرق بر ضريب پخش عرضي آلودگي در يک کانال مستطيلي

تحليل عددي جريان ناشي از برخورد موج به ديواره در درون درزهاي آن به کمک تئوري فشار ضربه اي

بررسي آزمايشگاهي تاثير فولاد کششي بر شکل پذيري تيرهاي بتن مسلح با بتن (SCC)

روشي براي مدل سازي ديوارهاي برشي آجري با استفاده از نرم افزار Ansys

بررسي روابط ذخيره - آبدهي - عملکرد (storage - yield - performance) در سيستمهاي چندمخزنه

مطالعه مقايسه اي رفتار کمانش پيچشي جانبي تيرهاي فولادي Iشکل نورد شده در آيين نامه ايران و اروپا Eurocode3

بهينه سازي انعقاد و لخته سازي با استفاده از مواد منعقد کننده جايگزين در تصفيه خانه هاي آب

مدلسازي عددي ظرفيت باربري پي هاي سطحي واقع بر ماسه مسلح به ژئوگريد

بررسي استهلاک انرژي در سرريز پلکاني با استفاده از مدل عددي Fluent

تحليل حساسيت توابع محرک شبکه عصبي مصنوعي در تخمين غلظت رسوبات معلق‌

بررسي تأثير دما بر نتايج حاصل از آزمايش تک محوري بتن آسفالتي

بررسي آزمايشگاهي اثر فيلر و قير امولسيوني بر زمان شکست اوليه و زمان گيرش اسلاري سيل (دوغاب قيري)

بررسي عملکرد سازه هاي فاب فولادي با ديوار بررشي بتني توسط دستورالعمل FEMA

تحليل سه بعدي فشار پايداري جبهه تونل در ماشينهاي EPB TBM

برآورد نشت شبکه آبرساني شمال تهران با اندازه گيري فشار و دبي جريان

بررسي رفتار سکوهاي دريايي تحت اثر موج سونامي

مديريت تخليه شبکه هاي حمل و نقل در مواقع بحران

بررسي عملکرد بادبندهاي هم مرکز با لقي اوليه در قابهاي خمشي

تاثيرکيفيت ميان لايه روسازي هاي انعطاف پذير در مدت سرويس دهي سازه

بررسي تئوريکي و آزمايشگاهي ديوار برشي فولادي

تغييرات pH و اثر آن بر حذف فنل از آبهاي آلوده به کمک جاذبهاي کربني

ارائه مدلي رياضي جهت رتبه بندي پروژه هاي راهسازي با دو رويکرد هزينه دوره عمر و مديريت ريسک

پيش بيني شوري با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي مطالعه موردي:حوضه آبريز رودخانه آجي چاي

مطالعه رفتار مصالح سنگريز با استفاده از آزمايشات آزمايشگاهي برزگ مقياس

برسي کاربرد سرباره فولاد در مخلوطهاي آسفالتي گرم

توسعه روابط شيب-افت و استفاده از آنها جهت بدست آوردن ضريب طول موثر و بار بحراني در قابهاي متشکل از اعضاي با مقطع متغير

مطالعه آزمايشگاهي آبشستگي ناشي از پايه پل کج

ارزيابي رفتار ديوارهاي مهاربنددار انعطاف پذير در خاکهاي ماسه اي Evaluation of the behavior of flexible tieback walls in sandy soils

ارزيابي احتمال خرابي سازه ها با استفاده از توابع هرميتي

مقايسه و ارزيابي سيستم هاي مختلف نيروگاههاي جزر و مد ي براي يک مکان مشخص

اندرکنش اجراي سه تونل مجاور هم در اعماق سطحي و سطح آب زيرزميني بالا ( تونل متروي تهران )

بررسي نقش اتصال دهنده هاي برشي در صفحات ساندويچي پيش ساخته تحت خمش

مدل هاي رياضي انتقال آلاينده پايدار در آبخوانها

ارائه مدلي براي تعيين صلاحيت پيمانکاران بر اساس مجموع ساده وزين فازي Fuzzy SAW

بررسي کيفيت آب رودخانه پسيخان با استفاده از مدل CE-QUAl-w2 در مورد پارامتر¬هاي نيترات و فسفات و مقايسه نتايج حاصل از شبيه سازي با نرم افزار WASP

بررسي نقش چشمه اتصال در رفتار اتصال RBS با کاهش در ارتفاع جان تير

مفصل پلاستيک در تير- ستونهاي بتن مسلح با بتن خود متراکم مقاومت بالا (SCHSC)

بررسي منحني هاي رفتاري مصالح آسفالت با استفاده از تحليل نتايج آزمايش هاي ميز لرزه بر روي سد هاي هسته آسفالتي

بررسي عملکرد اتصال در سقف هاي پيش ساخته مرکب

مقايسه الگوي جريان در اطراف آبشکن مستغرق و غير مستغرق با مدلسازي عددي سه بعدي

رفتار لرزه اي ستونهاي جدارنازک فولادي ساخته شده از ورق موج دار

تحليل اندرکنش سنگ دوزهاي تزريقي شعاعي غيرفعال و توده سنگ در تونلها و ارائه مدل تحليلي

ارزيابي اثرات آلودگي هوا ناشي از سيستم حمل و نقل در شهر تهران

پرداخت و اعتبارسنجي شبيه ساز SimTraffic براي تقاطع هاي چراغ دار

تعيين محل ترک در پل ها با استفاده از تبديل ويولت

تعيين محتملترين سطح گسيختگي در شيروانيهاي خاکي سه بعدي در حالت شبه استاتيکي با استفاده از الگوريتم ژنتيک

بررسي اثر و نقش سامانه هاي پردازشگر تصاوير ويدئويي در بحث مديريت سوانح

تمهيدات تکميلي جهت حفظ پايداري و کنترل جابجايي افقي سازه فوقاني در ساختمانهاي جداسازي شده توسط پي شناور

بررسي اثر آبشکنهاي نفوذپذير در کنترل فرسايش در خم خارجي رودخانه ها به کمک مدل فيزيکي

بررسي عوامل مؤثر بر ايمني در کارگاه هاي ساختماني ايران

بررسي ضريب رفتار سازه هاي فولادي با سيستم مهاربندي خرپاي متناوب(Straggered Truss System)

مقايسه و بررسي رفتار لرزه اي مهاربندهاي همگراي ويژه SCBFو مهاربندهاي واگراEBF

تعيين روابط تحليلي ظرفيت باربري جانبي ديوارها در ساختمانهاي با مصالح بنايي غير مسلح

بررسي ويزگيهاي سازه اي و آسيب هاي ساختمان سد قديمي کريت طبس

اثرضايعات الياف پليمري برخصوصيات مقاومتي ماسه تثبيت شده با سيمان

مقايسه نتايج تحليلي تيرهاي عميق تحت بارگذاري توأمان فوقاني و تحتاني

بررسي عددي و آزمايشگاهي رفتار ضربه اي پانل هاي بتني ساخته شده با تکنيک حريره بتن اليافي (SIFCON)

تاثير الياف پلي پروپيلن روي ميزان جذب انرژي بتن اليافي

بررسي ميزان جذب و تجمع کادميوم در گياهان علوفه اي شبدر و اسپرس

مقايسه تصفيه پذيري درجاي شيرابه در محل¬هاي دفن به صورت بيوراکتور با روشهاي هوازي و بي¬هوازي در مقياس آزمايشگاهي

مطالعه رفتار مکانيکي خاک هاي ماسه اي رس دار با استفاده از دستگاه سه محوري غير اشباع

تخمين پارامتر هاي مقاومت برشي خاکها با استفاده از تحليل منطق فازي

تاثير مولفه قائم زلزله بر رفتار لرزه اي سد بتني وزني با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش

نقش احتمال خرابي گره ها در بهينه سازي سازه هاي قابي صفحه اي و فضايي براساس نظريه قابليت اعتماد

اولويت بندي رفع نقاط حادثه خيز در شبکه راهها

بررسي روش هاي کاهش مصرف سوخت وسايل نقليه

بررسي وشناسايي عوامل تاثيرگذار در ارتقاء ايمني راههاي برون شهري

مدلسازي رفتار ناهمسان خاکهاي دانه اي

اثر زاوية تمايل ميکروشمعها بر روي رفتار لرزه اي گروه ميکروشمع

بررسي دوام بتنهاي ساخته شده با خاکستر پوسته برنج در محيط سولفاتي

برآورد تحليلي غلظت نهائي رسوب در مواقع سيلابي و کاربرد آن در بهسازي هندسه کانال

تحليل توزيع فراواني خشکسالي با استفاده از شاخص درصد از ميانگين بارش (مطالعة موردي : استان کرمانشاه)

مطالعه تحليل بارافزايند مرسوم و تحليل بارافزايند تطبيقي در ارزيابي رفتار لرزه اي سازه هاي نامنظم

بررسي نتايج ابزار دقيق سد سيرجان و مقايسه آن با نتايج حاصل از تحليل نرم افزاري

بررسي نرخ انتقال رسوب موازي ساحل خليج فارس، در مقايسه با مقادير بدست آمده از روشهاي مرسوم محاسباتي

بررسي تاثير مشخصات ظاهري المانهاي تسليح کننده خاک ريزدانه در کارايي تسليح

مطالعه تجربي تاثير محصور شدگي ژئوگريد با ماسه در تسليح پي هاي با خاک ريزدانه

بررسي ويژگيهاي کامپوزيتهاي سيماني تقويت شده با خميرالياف کارتن بازيافتي (خمير occ)

مقايسه روشهاي بهينه سازي کلاسيک و هوشمند در تعيين مقطع بهينه سدهاي بتني وزنيبراي دانلود به اين لينک مراجعه نماييد:

http://ccsofts.com/Fa_4thOmran.html


چهارمين کنگره ملی عمران

توسعه روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته براي مسائل مکانيک جامدات

تشکيل بانک جامع اطلاعات تصادفات، گامي مؤثر به سوي کاهش حوادث رانندگي

فن آوريهاي هشداردهنده و اطلاع رساني درون خودرو کمک به بهبود ايمني يا موجب حواس پرتي راننده؟

ارزيابي اقتصادي اجراي طرح محدوديت تردد در هسته مرکزي شهر مشهد

بررسي نشست خاک در اثر حفر تونل شهري اهواز

توليد بتن سبک با سنگدانه هاي مختلف و کار برد آن در سازه

مدلسازي سه بعدي تعادل آب و انتقال آب شور در درياچه اروميه

اثر زلزله هاي نزديک گسل بر روي سازه هاي مهندسي

تخمين برخي خواص بتن هاي با مقاومت بالا(hsc) با استفاده از تکنيک پالس فراصوت

مطالعه آزمايشگاهي وعددي تقويت تيرهاي مرکب بتن-فولاد توسط ورقهاي CFRP

ارزيابي روشهاي مختلف الگوي بار جانبي ثابت در تحليل پوش آور

محاسبه ضريب رفتار براي سازهاي فضاکار گنبدي

ارائه روشي نوين جهت برآورد خصوصيات زماني تابع جابجايي سطح گسل در حل معکوس خطي

برآورد درصد گيرداري اتصالات بکار رفته در سازه هاي فولادي

آناليز حساسيت براي حداکثر سيل محتمل

مقاوم سازي لرزه اي پايه پلها با استفاده از الياف پليمري FRP

ارزيابي عملکرد روشهاي مقياس سازي رکوردهاي زلزله در تحليل هاي غيرخطي

بررسي عملکرد لرزه اي سد خاکي با پوسته رس مسلح

بررسي رفتار لرزه اي ريزشمع هاي مايل

تعيين ضرايب مدلسازي عددي رودخانه ها با استفاده از روش بهينه سازي Shuffled

بررسي پايداري سد خاکي با پوسته رس مسلح با روش تعادل حدي

مدلسازي اشتعالهاي پس از زلزله براي شهر تهران

استفاده از انتخابگر بيولوژيک (selector) در بهبود کيفيت پساب خروجي از حوضچه هوادهي

بررسي تاثير کليد برشي برعملکرد ديوارهاي حائل متکي به شيب (مايل) با تحليل اجزاي محدود

ساماندهي رودخانه زهره در محل آبگير شهيد رجايي اميديه

تأثير روانگرايي بر پاسخ لرزه اي گروه شمع

مديريت کيفيت آب رودخانه با استفاده از مدلفاي تجارت مجوز تخليه بار آلودگي و رفع اختلاف

بررسي رفتار سدهاي خاکي همگن رسي وماسه اي با پريودهاي مختلف در زلزله هاي حوزه نزديک گسل

اثر غير خطي نشست غير يکنواخت در برج هاي خنک کننده بتني

بررسي رفتار سازه اي ميراگرهاي مايعي در ساختمان هاي بلند

بررسي الگوي جريان در آبگير90 درجه با گردشدگي ورودي با استفاده از مدل SSIIM 2 و مقايسه آن با مدل فيزيکي

بررسي الگوي جريان در آبگير 55 درجه با گردشدگي ورودي با استفاده از مدل SSIIM 2 و مقايسه آن با مدل فيزيکي

بررسي تحليل استاتيکي غيرخطي فزاينده مودي(MPA) بر سازه هاي با پلان نامتقارن

بررسي تاثير شرايط هيدروليکي بر راندمان کارايي صفحات مستغرق به منظور کنترل چاله فرسايشي در محل تلاقي رودخانه ها

مطالعه آزمايشگاهي جريان ثقلي به وجودآمده در اثر جريان هاي تبادلي در محيط محدود

بررسي توزيع فشار غيرهيدروستاتيک روي پيشاني دريچه ها در عمقها و بازشدگيهاي مختلف

رفتار خاک دريايي غير اشباع داراي هيدرات گاز

ارزيابي تحليل قابليت اعتماد لرزه اي يک ساختمان با در نظر گرفتن اندرکنش خاک– شمع - فونداسيون - سازه

ارزيابي مدل هاي رفتاري خاک هاي دانه اي سيماني شده با نگرشي به آبرفت تهران

اثرات زيست محيطي ناشي از احداث سد ميجران

ارزيابي زيست محيطي سد گتوندعليا با استفاده از منطق فازي و مقايسه نتايج آن با سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي

تحليل حساسيت پايداري سدهاي خاکي همگن با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي

مقايسه نتايج حاصل از روشهاي تحليل تاريخچه زماني، طيفي و استاتيکي ساختمانها و بررسي تاثير متغيرهاي مختلف بر آن

بررسي نحوه عملکرد "سيستم اطلاعات براي محاسبه ضرايب کاهش تصادف"

بررسي نحوه استفاده از مهار انتهايي حفاظهاي حاشيه راه جهت کاهش تصادفات: مطالعه موردي محور تبريز آذرشهر

استفاده از روش FRS جهت تخمين ضخامت لايه کدر ناشي از جريانهاي گل آلود ورودي به مخزن سد دز

بررسي رفتار شمع مايل منفرد به روش عددي

تعيين محل دقيق سطح آزاد نشت با استفاده از روشفاي اجزاي مرزي

بهينه يابي مسير خط انتقال آب توسط هوش مصنوعي (فازي (FDM)) مطالعة موردي: آبرساني به اراضي روستاي سياهپوش

محاسبه ضرايب ميرايي رايلي براي سيستمهاي با درجات آزادي بالا

رفتار ديناميکي غير خطي قابهاي فولادي برون محور تحت تاثير زلزله هاي نزديک گسل

استفاده از روش شبه لاگرا نژي براي حل معادلات آبهاي کم عمق

تعيين شرايط هيدروليکي تخليه رسوب(چسبنده و غير چسبنده) از مجاري تحت فشار با استفاده از موج مثبت پائين دست

معرفي ويژگي هاي بتن هاي توانمند اليافي شکل پذير

بررسي هيدروليک جريان در رسوبشويي تحت فشار با استفاده از نتايج آزمايشگاهي

مدلسازي عددي سيستم خاک - لوله و بررسي پاسخ لوله هاي مدفون به گسيختگي زمين ناشي از زلزله در شرايط دفن عميق

بررسي اثر درصد وزني خاکهاي ريزدانه در توده خاکهاي درشت دانه بر روي نرخ تغييرات وزن مخصوص خشک حداکثر

مقايسه عملکرد سازه هاي بتني طراحي شده با روش طراحي مستقيم مبتني بر تغيير مکان و ويرايش سوم استاندارد 2800

محاسبه هسته مقطع

تدوين يک مدل بهينه سازي براي محاسبه تراز و ظرفيت بهينه دريچه هاي مخزن سد با توجه به کيفيت آب

اثر ميانقاب هاي آجري بر رفتار لرزه اي قابهاي فولادي داراي اتصال خورجيني

مدل سازي عددي سه بعدي جريان در اطراف آبشکن با مدل VOF

بررسي رفتار مواد نيمه سرد بر اساس تئوري اندوکرونيک

بررسي رفتار ورق هاي اتصال و مهاربندي فولادي همگرا تحت اثر بارهاي يکنوا و چرخه اي

بررسي رفتار غير خطي برجهاي خنک کننده بتني تحت اثر بار باد

تاثير زاويه انحراف تبديل هاي واگرا در خصوصيت پرش هيدروليکي

بهينه سازي در طراحي مخازن ته نشيني تصفيه خانه ها

تحليل سه بعدي تراوش و مقايسه آن با دو بعدي در سدهاي خاکي با هسته قائم و مايل

الگوي پيش بيني شدت و مدت خشکسالي: مطالعه موردي

اولويت بندي طرح هاي ايمن سازي جاده اي ايران براساس شاخص هاي هزينه فايده (مطالعه موردي : راه هاي اصلي منطقه خراسان بزرگ)

بررسي رفتار مکانيکي نمونه هاي آسفالتي جهت استفاده در هسته آسفالتي سدهاي سنگريزه اي

مطالعه آزمايشگاهي تأثير پارامترهاي مختلف بر مدول برجهندگي آسفالت

مقايسه روشهاي تراکم ژيراتوري و مارشال جهت تهيه نمونه هاي آزمايشگاهي براي بررسي رفتار مکانيکي آسفالت به عنوان هسته آسفالتي

روش ساده احتمالاتي مونت کارلو در تحليل پايداري شيبها جهت آناليز حساسيت از طريق تعيين ضريب تغييرات پارامترها

بررسي عددي الگوي جريان و آبشستگي در پايه هاي پل با هندسه پيچيده

تثبيت بهينه خاکهاي سست بوسيله گروه شمع هاي کوبشي

بررسي اندرکنش رويه بتني درسدهاي CFRD با بدنه سد در انتقال فشار آب به پي سد

ارزيابي گزينه هاي مختلف حمل و نقل همگاني (LRT) شهرهاي شيراز و مشهد

بررسي خلاءزائي (کاويتاسيون) بر روي سرريز سد بالارود با استفاده از مدل فيزيکي

بررسي کارايي شبکه عصبي مصنويي در پيشبيني عمق آبشستگي پايه پل و مقايسه نتايج با مدل هاي رياضي معتبر

شبيه سازي آزمايشگاهي امواج ضربه اي ناشي از رخداد لغزش ديواره در مخازن سدها

مطالعه پارامترهاي موثر بر منحني لنگر- دوران وتعيين ميزان صلبيت اتصالات با مقطع کاهش يافته تير

مهندسي معکوس در تعيين پارامترهاي موثر بر پتانسيل روانگرايي

پيش بيني سرعت عملکردي قوسهاي ترکيبي قائم و افقي در جاده هاي دو خطه برون شهري جهت بهينه سازي طرح هندسي مسير

آناليز عددي يک نمونه آزمايشگاهي جديد جهت بررسي رفتار شکست مود ترکيبيI/II در سنگها و مواد بتني

تحليل اجزاء محدود سه بعدي قطعه نيمه ديسک با ترک لبه اي تحت بارگذاري خمشي

بهينه يابي مکان سدهاي تاخيري با استفاده از مساحت حوضه ي بالادست سد

مدلسازي تيرهاي بتن آرمه تقويت شده با آرماتور خارجي پيش كشيده و پيش بارگذاري شده با استفاده از روش اجزا محدود

موقعيت اولين مفصل هاي پلاستيک در سازهاي خمشي

ارائه مدل ارزيابي ترافيکي کاربري زمين

مشکلات تحليلي دال هاي پس تنيده بتني در حالت انتقال و نهايي

شبيه سازي الگوي جريان در قوس 90 درجه با استتفاده از نرم افزارSSIIM

جابجايي رطوبت در خاکهاي مختلف با استفاده از تکنولوژي الکتروسينتيک

مطالعه آزمايشگاهي ظرفيت باربري و نشست بستر هاي رسي تقويت شده توسط Stone Columnدر حالت هاي مسلح شده و غير مسلح

کاربرد مدلهاي رفع اختلاف مرحلهاي در بهره برداري بهينه کمي و کيفي از مخازن سدها

مطالعه اي روي ويژگي فاز حرکت زمين لرزه

کاوشگر ديناميکي DCP و روابط کاربردي براي آن در مهندسي عمران

محاسبه بهره وري و نرخ پيشروي دستگاه تونل زني تمام مقطع در پروژه انتقال آب کرج –تهران

توسعه نرم افزار شبيه ساز تايپ تست برجهاي انتقال نيرو براساس تئوري قابليت اطمينان سازه ها

تحليل پديده ضربه قوچ در خطوط انتقال آب با استفاده از روش خطوط مشخصه ضمني

مطالعه تحليلي اثر ساختگاه بر روي جنبش هاي نيرومند زمين در گستره شهر زاهدان

مدلسازي جداسازهاي لرزه اي در تحليل سازه هاي پايه جدايش شده و مقايسه پاسخهاي ديناميکي طيفي و استاتيکي معادل آنها

حل مسأله بهره برداري بهينه ازمخزن برقابي سد دز با استفاده از الگوريتم مورچه بيشينه-کمينه

بررسي خصوصيات خاک طبيعي سيماني تهران بوسيله آزمايشات برش مستقيم و سه محوري بزرگ مقياس

مطالعه تأثير پارامترهاي مختلف خاک بر ظرفيت باربري لرزه اي شالوده هاي سطحي

بررسي اثر افزودن گوگرد بر پارامترهاي طرح مارشال و دوام مخلوط هاي آسفالتي

تعيين مناسب ترين شکل ديواربرشي در سازههاي قاب- ديوار متقارن جهت کاهش تغييرشکلهاي سازههاي بلند

بررسي درجه آسيب پذيري لرزه اي برجهاي آجري تاريخي نسبت به فاصله از مرکز زلزله

بررسي و مقايسه توزيع فراواني کمي و کيفي رودخانه

درآمدي بر بازنگري طرح هاي راهسازي با رويکرد حفظ تنوع زيستي مطالعة موردي: مجموعة تحت حفاظت توران

مدلسازي رفتارجريان در دهانه تالاب انزلي ، مقدمه اي بر مدلسازي زيست محيطي

تعيين سرعت سقوط رسوبات چسبنده مخزن سد دز

بررسي روسازيهاي CRAM و نحوة عملکرد مکانيکي آنها

تاثير تراکم پوشش گياهي شاخه اي بر سرعت برشي جريان رودخانه اي

استفاده از کلاس CLASSLESA براي تحليل سيستم هاي الاستيک چند لايه اي

تاثير پوشش گياهي غير مستغرق در آبگذري رودخانه ها

نقش ساختار انتهايي حوضچه آرامش روي رفتارهاي ديناميکي و استاتيکي

ارزيابي عملکرد هيدروليکي طرح هاي سازه هاي تقاطعي آبخيزداري و حفاظت بستر در رودخانه هاي دره گاهان تفت

روش انتگرال گيري مستقيم زماني با شتاب مرتبه دوم براي مسائل ديناميک سازه

بررسي تاثير پارامترهاي مختلف در رفتار خرابي ديوار برشي فولادي در ساختمانهاي بلند تحت اثر توام بارهاي ثقلي و جانبي

تاثير نسبت لاغري جان تيرورقهاي تحت اثربارگسترده خطي يکنواخت درکاهش ظرفيت برشي نهايي ،تحت اثر بروز ترک در جوش بال به جان آنها.

بررسي پديده نشت در سيستم هاي آبرساني به روش تحليل فرکانس جريان ناماندگار

بررسي رفتار قاب ميراگر پشت بام در ساختمانهاي مهاربندي شده تحت زلزله هاي حوزة نزديک و دور

بررسي اثر اندرکنش خاک و سازه در خاکهاي لايه اي بکمک مدل الاستوپلاستيک خاک

بهبود جريان ترافيک با استفاده از نرم افزار شبيه سازي corsim

مقاومت در برابر ساييدگي بتن حاوي مواد نانو

بررسي کمانش الاستيک وغيرالاستيک تيرهاي لانه زنبوري تقويت شده

طول بهينه قوسهاي پيوندي بر اساس معادله تغييرات ژرک

معرفي نرم افزار رايانه اي جهت طرح بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود

بستر و حريم رودخانه هاي شهري (قوانين موجود، شرايط فعلي، مشکلات و راه حل ها) مطالعه موردي

بهبود رفتار لرزه اي سازه هاي با ديوار برشي بتني با استفادهفز آلياژهاي حافظهفار شکلي

مقايسه بهبود عملکرد لرزه اي سازه هاي داراي بادبندهاي ساخته شده از آلياژهاي حافظه دار شکلي و بادبند هاي مقيد شده در برابر کمانش

مدلسازي تيرهاي بتن مسلح با مقاومت بالا (HSC) مسلح شده با AFRP تحت خمش

مطالعه ضريب دبي بصورت مکاني در سرريزفاي جانبي تخت و مايل لبه پهن

همگن سازي خطي جهت بررسي عملکرد لرزه اي ساختمانهاي آجري تقويت شده با پوشش بتن مسلح

شبيه سازي رفتار ديناميکي بتن تحت اثر بارگذاري ضربه اي

بررسي پارامتري عوامل موثر بر رفتار لرزه اي اتصالات داخلي قاب هاي بتني طراحي شده تحت اثر بارهاي ثقلي

تحليل اجزاي محدود روش چتري در تونل سازي

مقايسه بين مدل استوکستيکي ARIMAو رگرسيون فازي در پيش بيني جريان رودخانه

بررسي آزمايشگاهي کمانش اعوجاجي سخت کننده هاي حلقوي در خطوط لوله تقويت شده

مطالعه آزمايشگاهي و بررسي عددي رفتار بين بتن وميلگرد تحت کششف

بررسي وتعيين ضريب زلزله روش شبه استاتيکي در تحليل پايداري شيرواني ها

تخمين سريع ضريب الاستيسيته بستر با استفاده از افت وخيز دستگاه FWD

تحليل عددي نيروهاي هيدروديناميکي وارد بر خطوط لوله فراساحلي تحت اثر امواج

بررسي عددي رفتار آرايش بحراني مربوط به خطوط لوله فرا ساحلي تحت اثر جريان

ارائه تخمين خطي يک بعدي از رفتار غير خطي خاک در حوزه فرکانس در جنوب شهر يزد

مطالعه اثر اندرکنش خاک- سازه به روش شالوده بدون جرم و مقايسه آن با روش معمول در ساختمانهاي بتني واقع بر خاکهاي نرم با استفاده از تحليلهاي ديناميکي

برآورد نيروهاي وارد برپايه هاي حجيم دريايي

بررسي سرعت نشت و پتانسيل گرفتگي فيلترهاي ژئوتکستايلي مورد استفاده در پروژهفاي عمراني

بررسي رفتار خاک در اطراف شمعهاي تحت بار جانبي

اندر کنش ديوار حائل و خاک مسلح تحت بار نواري

طراحي بهينه قابهاي بتن مسلح بر اساس عملکرد

تحليل پايداري شيب هاي خاکي غيراشباع تحت بارندگي

اصلاح خواص قير با استفاده از پليمر استايرن- بوتادين- استايرن

پهنه بندي آب وهوايي استان اصفهان براي استفاده از قير مناسب بر اساس شاخص عملکردي يا PG (Performance Grade)

بررسي کاربرد مواد نساجي گوناگون جهت تسليح مکانيکي بتن آسفالتي و تحليل نتايج حاصل با استفاده از يک شبکه عصبي مصنوعي

بررسي پارامتريک تاثير ترک بر نيروي کمانش پوسته هاي استوانه اي ف

تدوين ساختار سيستم پشتيباني در تصميم گيري براي مديريت پايدار منابع آب در مناطق شهري

طراحي و ساخت خاکريز بارگذاري جهت رانش نمک و احداث راه

تعيين لايه هاي کم سرعت در ساختگاه دکل حفاري هنديجان

برآورد منحني حجم مخزن بر مبناي شيوه سنجش از راه دور

بررسي عملکرد خاکستر کوره سيمان در بهسازي مصالح مورد استفاده در راهسازي

پيش بيني نتايج آزمايش تعيين درصد حجمي فضاي خالي مصالح سنگي در مخلوط بتن آسفالتي با استفاده از مقاومت الکتريکي

بتن متخلخل

بهره برداري از سيستم هاي چندمخزنه چندمنظوره با نگرش فازي

مقايسه انواع مدل هاي Turbulence در جريان هاي آشفته

بررسي عددي هيدروليک جريان در آبگيرهاي جانبي رودخانه اي به کمک نرم افزار Fluent

بررسي اثرات خوردگي در تيرورقها وسخت کننده هاي جان آنها

بررسي تغييرات سطح آب و ضريب دبي در طول سرريزهاي جانبي مايل لبه پهن

شبيه سازي عددي پارامترهاي هندسي -هيدروليکي آبشستگي ناشي از جت هاي ريزشي آزاد

بررسي ميزان تاثير مولفه قايم زلزله بر روي پاسخ سازه هاي جداسازي شده با جداگرهاي Double Concave Friction Pendulum

حساسيت سنجي فرمولهاي برآورد انتقال رسوبات غير چسبنده

بررسي اثرات خوردگي بر روي کمانش بال فشاري تيرهاي فولادي

ارزيابي ضريب تحکيم در رسهاي با خاصيت فيزيکي کم تا متوسط

مقايسه روشهاي مختلف مقياس سازي شتاب نگاشتها

بررسي پديده ضربه قوچ در طرح تأمين آب اراضي خشکه رود اليگودرز

تأثير قيود کيفي در بهينه سازي شبکه هاي توزيع آب

ارزيابي فنرهاي خطي و غير خطي در تحليل رفتار جانبي شمع هاي با قطر زياد بر اساس آزمايش هاي محلي

تعيين ضريب تراوايي بتن با استفاده از سلول استوانه اي ويژه

ارزيابي کاربرد ورقهاي FRP در تقويت تيرهاي مرکب

مطالعه پارامترهاي موثر بر بتن فومي

بررسي آزمايشگاهي اثر عدد فرود جريان و شيب طولي مخزن بر توزيع قائم سرعت و غلظت جريان گل آلود

واکنش سيليسي - قليايي ( ASR ) در بتن حاوي سنگدانه هاي شيشه اي و اثر پزولانهاي مختلف بر ميزان واکنش پذيري

بررسي تحليلي فشار هيدرو ديناميک وارد بر سدهاي بتني قوسي تحت نيروي زلزله

بررسي احتمال ايجاد رگاب در آبرفت پي سدهاي خاکي

مطالعه گسترش کرنش در زير پي ها بروش تصويري

مدل تحليل پايداري سواحل رودخانه

ترميم سازه ي پل بتن مسلح با استفاده از الياف کربن به همراه آزمايشات استاتيکي و ديناميکي قبل و بعداز مقاوم سازي

بررسي آزمايشگاهي تغييرات سطح آب و سرعت عرضي در محدوده آبگيرهاي جانبي موجود در کانال هاي قوسي

بررسي رفتار سازه ها تحت اثر زلزله هاي حوزه نزديک

مقايسه طيف طرح چند آيين نامه طرح لرزه اي با طيف پاسخ زلزله هاي نزديک گسل

بررسي آزمايشگاهي تاثير مشخصات جريان و انحناي نسبي کانال بر ابعاد حفره آبشستگي در يک خم 90 درجه

بررسي نقش عناصر پليمري در بهسازي سازه اي خاکريزهاي درشت دانه با استفاده از روش المان محدود و آزمايش هاي ميداني

مقاومت عمود بر صفحه جوش گوشه جهت ارزيابي رفتار اتصالات گيردار در سازه هاي فولادي رايج

شبيه سازي عددي انتقال رسوب در شرايط غير ماندگار با تغييرات سريع در يک ميدان جريان دو بعدي قائم

بر رسي عمق آبشستگي در محل تلاقي رودخانه ها ي غيرهمکف

بررسي آزمايش درون گسيختگي بتن با استفاده از تحليل اجزاي محدود

امکان سنجي ترابري آبي در آبراه کارون

بررسي اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي استفاده از سيستم ريلي مسافري در شهرهاي جديد

بررسي ميزان تاثير مشخصات هندسه سکوهاي نيمه شناور در رفتارهاي حرکتي آن

مدل دو بعدي شکست تدريجي سد به روش فرد و مک کورمک

تاثير انعطاف پذيري فونداسيون بر شکل پذيري مورد نياز سازه هاي بتن آرمه

ارزيابي روشهاي مختلف تحليل ناپايداري کف گودهاي مهار شده

بررسي تغييرات زماني آبشستگي موضعي در پايين دست جت هاي ريزشي سه بعدي

بررسي تاثيرعوامل مختلف بر روي ارتفاع آب روي سد زيرزميني

شبيه سازي تغييرات زماني درجه حرارت خاک رسي با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي

انتخاب مکان مناسب براي محل دفع پسماندهاي خطرناک در استان فارس با استفاده از ابزار GIS

قيود آيين نامه اي و بررسي انعطاف پذيري ديافراگم کف در سازه هاي بتن آرمه

اثر سختي خمشي ستونها بر رفتار خرابي ديوار برشي فولادي تحت بارگذاري چرخه اي

کاهش خطاي مدلسازي با بهره گيري از روش کنترل نرم بي نهايت

بررسي آزمايشگاهي تأثير دو نوع هوادهي بر روي پارامترهاي هيدروليکي جريان درشيب شکن هاي قائم

بررسي امکان پذيري حذف پوشش بتني تونل هاي انتقال آب مطالعه موردي: تونل انتقال آب کرمان

شبيه سازي جريان در مجاري تحت فشار و شبکه هاي آبرساني

بررسي اثر حرارت دهي مصالح خرده آسفالت (RAP) بر سختي برشي قير خرده آسفالت (*G)

استخراج و تحليل ضربه هاي وارده به وسيله نقليه در جاده هاي ناهموار

مدلسازي تاثير دوربرگردان بر وقوع تصادفات ترافيکي در بزرگراه چمران

ارزيابي طيف طرح بار لغزش و نگرشي بر طراحي سيستم ميراگر اصطکاکي پال در تحليل خطي و مقايسه آن با تحليل ديناميکي غير خطي

مطالعه آزمايشگاهي جريانات چرخشي افقي و نقش آن در محل و ابعاد تشکيل نهشته رسوبي در قوس

طراحي و بهره برداري بهينه از سد برقابي بختياري با قوانين بهر ه برداري فازي

بررسي قابليتهاي استفاده از مهندسي ارزش در طرحفاي توسعه منابع آب

بررسي اثر ضريب شکل پذ يري انحنا و مقاومت افزون مقاطع بر روي رفتار و ظرفيت لرزه اي مخزن هوايي بتني با پايه لوله اي

آبشستگي موضعي اطراف آبشکنهاي L شکل در حالت آب زلال

بررسي تاثير پارامترهاي مختلف بر روي ظرفيت باربري پيفاي واقع بر روي شيب

ارزيابي رفتار لرزه اي بناي تاريخي ارگ عليشاه : مدلسازي و تحليل

نقش مخازن تأخيري در کنترل سيلاب رودخانه هاي مناطق خشک ونيمه خشک (مطالعه موردي: رودخانه کاجو-سيستان و بلوچستان)

توليد بهينه خاکستر پوسته برنج و بررسي اثر بتنفاي ساخته شده با اين خاکستر در پديده واکنش قليائي

ارزيابي دوام و خصوصيات مکانيکي بتنفاي ساخته شده از پوزولان خاکستر پوسته برنج در نمونه هاي بتني

بررسي ارتباط ميان تعداد کليفرمفا و ميزان BOD و TSS در رودخانهفاي تالابي (مطالعه موردي رودخانه سقز)

بررسي عددي پاسخ ديناميکي خاکهاي رسي

مقايسه روش هاي تعادل حدي و المان محدود در بدست آوردن ضريب اطمينان پايداري شيرواني هاي خاکي

تحليل فضاي کامل ايزوتروپ جانبي دو ماده اي تحت نيروي استاتيکي دلخواه

تحليل ديناميکي غير خطي سدهاي بتني وزني با احتساب فشار آب هيدروديناميکي توسعه يافته در داخل ترکها

بهينه يابي محل قرار گيري دو جرم ميراگر تنظيم شده به منظور کنترل رفتار لرزه اي مدل هاي سازه اي سه بعدي

مطالعه تاثير عمق دفن بر پاسخ لرزهفي سازه اي زيرزميني مستدير به کمک تحليل ديناميکي گذرا

بررسي رفتار لرزه اي خطوط لوله مدفون تحت اثر پديده انتشار امواج زلزله

ايمني لرزه اي و روشهاي متداول ترميم سدهاي بزرگ

ارزيابي اهداف طراحي لرزه اي بناهاي ضروري در آئين نامه 2800

بررسي رفتار لرزه اي مغارهاي بزرگ زيرزميني ساخته شده در معرض گسل

تأثير سيمان وآهک بر خواص مخلوطهاي آسفالت بازيافتي به روش سرد با استفاده از امولسيون قير

مدل عددي سه بعدي جريان اطراف پايه هاي استوانه اي شکل به روش حجم محدود

بررسي آسيب پذيري لرزه اي ساختمان هاي شهر دورود

بررسي و شناخت عوامل مؤثر بر رابطه Dingman & Sharma از روابط تجربي تعيين ضريب زبري مانينگ

تأثير دانه بندي و درصد قير بر مقاومت کششي غير مستقيم مخلوطهاي آسفالت کف قير

ملاحظات خاص سازه اي در طراحي رويه بتني سدهاي CFRD

ارائه مدل کامپيوتري LOTF جهت اندازه گيري دبي در شبکه هاي آبياري در سازه هاي فلومهاي گلو بلند بر اساس معادله مانينگ

تخمين عددي سرعت رسوبات معلق عمود بر ساحل تحت تاثير پديده جزر و مد

بررسي پديده کاويتاسيون درتخليه کننده تحتاني سد سفيد رود به کمک نرم افزار FLUENT

بهينه سازي شکل گنبدهاي فضاکار يک لايه با استفاده از روش جامعه پرندگان اصلاح شده(New BPSO)

بهينه سازي سازه هاي فضاکار تخت دو لايه با استفاده از الگوريتم ژنتيک و تحليل تقريبي موضعي سازه

مطالعه پارامتريک پايداري شيروانيهاي خاکي دولايه بکمک روشهاي تعادل حدي و روش تفاضلات محدود

مدل کيفي انتقال آلاينده به مخزن سد

تصحيح المان محدود رابطه ي مقاومت کششي برزيلي براي بتون

تعيين تنش زير پي نواري بر روي توده سنگي با درزه هاي موازي

مقايسه روش فازي و رگرسيون آماري جهت برآورد بار رسوبي رودخانه ها

بررسي خواص مکانيکي بتن اليافي سبک حاوي EPS و بدست آوردن نسبت اختلاط بهينه

پديده جهش کرنش دراتصالات فولادي گيردار

تحليل عددي پاسخ شمع هاي تحت بارگذاري جانبي در خاکهاي با رفتار الاستو- پلاستيک

مديريت مصرف در شبکه هاي توزيع آب به وسيله بهينه سازي بازشدگي شيرآلات کنترل جريان با استفاده از الگوريتم ژنتيک(FCV)

محاسبه طول توسعه در کانالهاي روباز با تحليل سه بعدي جريان

عملکرد شمع هاي فولادي H شکل در پلهاي يکپارچه با کوله کوتاه تحت اثر تغييرات حرارتي

پيش بيني آورد رسوب رودخانه ها و امکان سنجي ايجاد ايستگاه هاي مرجع رسوب سنجي توسط مدل شبکه عصبي(مطالعه موردي:رودخانه کارون)

مقايسه ضوابط استانداردAPI و مدلسازيهاي عددي جهت ارزيابي لرزه اي مخازن فولادي روزميني استوانه اي در يک مجتمع پالايشگاهي

شبيه سازي موج ناشي از شکست سد بکمک مدلفاي دوفعدي و يکفعدي - دوبعدي مطالعه موردي : شبيه سازي موج ناشي از شکست سد ماورن

توسعه مدل هيدروديناميکي موجود COHERENS جهت شبيه سازي فرآيندهاي انتقال رسوبات چسبنده

بررسي تأثير اعوجاج اوليه ورق فولادي بر سختي و مقاومت پانلهاي برشي

تحليل ديناميکي شمع هاي مايل تحت بارهاي جانبي به وسيله روش اجزاء محدود

ابداع جديد در روش انتگرال گيري گام به گام براي حل مسائل ميدان گذرا

مقايسه مدلسازي بارش – رواناب حوضه هيدرولوژيکي با استفاده از روش هاي شبکه عصبي مصنوعي ، منطق فازي و ANFIS

پيش بيني نشست لندفيل با استفاده از شبکه عصبي

بررسي پديده انيزوتروپي در مقاومت در مقابل روانگرائي در ماسه 161 فيروزکوه بکمک تست هاي سه محوري سيکلي

تاثير استفاده از ماسه روان بر خواص تغيير شکل دائم روسازي هاي آسفالتي

شبيه سازي عددي ميدان جريان حاصل از برخورد امواج در مقابل يک موج شکن کيسوني قائم

ريز مدلسازي رفتار ديوارهاي مصالح بنايي غير مسلح تحت بار لرزه اي خارج صفحه

بررسي توزيع فشار جانبي ديناميکي خاک بر روي سپر بدون مهار جانبي بر اساس معيار کولمب

بررسي پديده ترک خوردگي در سدهاي خاکي غير همگن با هسته رسي داراي خاصيت خميري کم

بررسي تاثير قرارگيري ميانقابهاي آجري بر پاسخ لرزه اي و ضريب رفتار قابهاي بتني

بررسي تغييرمکان هاي ايجاد شده در توده هاي سنگي مختلف براثر حفر تونل ، با استفاده از روش هاي عددي

مکان يابي محل دفن پسماندهاي خطرناک با استفاده از GIS و تحليل هاي چند متغيره در استان زنجان

ارزيابي مسائل فني و بهره برداري از سازه هاي هيدروليکي شبکه هاي آبياري و زهکشي

ايجاد مدلهايي براي بهبود سيستم اطلاع رساني ترافيکي

کاهش مقدار پيک مصرف آب در شبکه هاي آبرساني شهري

مولفه هاي تجربي مديريت کارگاه در مطابقت با استانداردهاي مديريت پروژه

عوامل موثر بر حفاري انفجاري تونل با تأکيد بر روش ابتکاري جايگزيني آنفو به جاي ديناميت

نقش مديريت کارگاه در ارتقاء کمي و کيفي پروژه

به کارگيري روش تکرار تحليل خطي در تحليل لرزه اي سدهاي بتني وزني

مسيرهاي ويژه موتورسيکلت و بررسي معيارهاي طرح هندسي آنها

بررسي ناحيه پلاستيک در ترک هاي موجود در سازه هاي فلزي

بررسي تاثير پديده خستگي سيکل کم (ULCF) در رفتارغير خطي بادبند فولادي با لاغري هاي متفاوت با استفاده از مدل فيزيکي اصلاح شده

تاثير محتواي فرکانسي زلزله هاي نزديک گسل بر پاسخ ارتجاعي سازه ها

ارزيابي ساختمانفاي فولادي دوگانه (ترکيبي) طراحي شده مطابق ضوابط آيين نامه 2800 ايران (ويرايش 3) با دستورالعمل بهسازي لرزه اي

بهينه سازي هندسي خرپاهابا روش تغييرات متوالي تک تک متغيرها

بررسي پا رامتري شکل پذيري در بادبندهاي برون محور

بررسي رفتار لرزه اي قابهاي مهاربندي شده فولادي مجهز به المانهاي ميراگر جاري شونده

بررسي بهينه سازي و ارائه مدل مناسب جهت ارزيابي کيفيت خطوط راه آهن

بررسي نواقص مشاهده شده و نيازمند به ساماندهي و ارائه ضوابط مورد نياز در استفاده از تجهيزات ايمني راهها (حفاظ ها و ضربه گيرها)

مقايسه انواع روشهاي تحليل هيدروليکي حوضچه هاي رسوبگذار اوليه با مدلهاي آزمايشگاهي

اثر ميزان عمل آوري و بعد نمونه ها در مقاومت نمونه هاي مکعبي و استوانه اي ساخته شده با انواع بتن ها

بررسي سه بعدي پارامترهاي لرزه اي مخازن بتني مدفون

بررسي عملکرد روش جدا سازي پايه در بهسازي لرزه اي مدل هاي سازه اي سه بعدي فولادي با قاب خمشي

بررسي تاثير تغييرات تراز سطح آب پاياب بر الگوي جريانهاي ثانويه در محل تلاقي کانالهاي روباز مستطيلي با مدل سه بعدي CDF

مکانيابي بهينه اصلاحات جزئي در شبکه خطوط ريلي با بکارگيري سامانه اطلاعات جغرافياييGIS()

عملکرد سيستمهاي کنترل نيمه فعال در حفاظت لرزه اي تجهيزات حساس با استفاده از الگوريتم سختي منفي

تحليل ديناميکي غير خطي سدهاي بتني قوسي با احتساب نوسانات سطحي مخزن

ارائه روشي ساده براي پيش بيني اثر تداخل شالوده هاي نواري بر ظرفيت باربري

مدل سازي فرسايش و ته نشيني ذرات بر روي ريپل ها در کف کانال باز با استفاده از تکنيک پردازش تصويري

پيشنهاد روش تعيين ميزان کاهش سختي المان هاي بتن مسلح در تحليل هاي غيرخطي

استفاده از روش انرژي در مدلسازي الاستيک رفتار نانوتيوبهاي کربني در مکانيک محيط پيوسته

بررسي پتانسيل روانگرايي خاک هاي لايه اي با استفاده از نرم افزار Cyclic

مدلسازي رفتار درزه هاي مصنوعي ازسنگ گچ با استفاده از يک مدل چندصفحه

تئوري مکانيزم هاي شکست و کاربرد آن در محيط هاي متخلخل چندفازه

ارزيابي و برنامه ريزي منابع آب دشت تاکستان با مدلهاي WEAP و Lingo

تعيين رفتار کمانشي و منحني هاي طراحي اعضاي فشاري با استفاده از شبکه عصبي

شبيه سازي و بررسي برهم کنش مخازن سري ابوالعباس و جره با رويکرد سيستمي

بررسي پاسخ ديناميکي مخازن نيمه مدفون با توجه به جنس خاک بستر

استخراج منحني فرمان سد دز بر اساس سياست جيره بندي

بررسي و مدلسازي پارامترهاي بيولوژيکي مخزن سد کندک

استخراج منحني فرمان سد دز بر اساس الگوريتمPSO

تاثير فاصله نصب آبپايه قطاعي بر روي حجم و عمق آب شستگي در پايين دست پايه پل با مقطع دايره اي شکل

بهينه سازي سازه ها با استفاده از روش جامعه پرندگان اصلاح شده و شبکه هاي عصبي

طرح بهينه سازه هاي فضاکار با استفاده از الگوريتم تقريب سازي تصادفي مبتني بر آشفته سازي همزمان

بررسي اثر تغيير جايگاه ميراگر هاي جرمي در پاسخ لرزه اي ساختمانهاي بتن مسلح

بررسي رفتار قابهاي نيمه صلب تحت رکوردهاي نزديک گسل

شبيه سازي اثر پيشروي آب شور بر تخليه آلايندهفا در آبخوان ساحلي زير حوضه تالار

مطالعة پارامتري بازتوزيع لنگر در طراحي لرزه اي ساختمان هاي بتن مسلح

مقايسه دقت معيارهاي تجربي موهر کلمب ، هوک و براون و بينياوسکي در بررسي شکست سنگ و ارائه يک مدل جديد غيرخطي به کمک روش تقريب حداقل مربعات

مقايسه عملکرد شبکه هاي عصبي MLP و ELMAN با نوع جديد مدل رگرسيون در پيش بيني سيل حوضه هاي فاقد آمار

نيروي هيدروديناميکي وارد بر سيلندرهاي قائم

بررسي اندر کنش پي ساختمانهاي با طبقات غير يکسان مجاور هم

امکان سنجي استفاده از فن آوري اسمز معکوس در تصفيه آبهاي لب شور جهت تأمين آب شرب شهري در کشور

بررسي تطبيقي شرايط اجرايي روشهاي بهره وري از سيلابها

کاربرد مفهوم آنتروپي در بدست آوردن توزيع سرعت در آبراهه هاي روباز

شبيه سازي کيفي مخزن سد از منظر لايه بندي حرارتي و تغذيه گرايي در شرايط خشکسالي (مطالعه موردي: سد مخزني پيغام چاي کليبر)

بهسازي لرزه اي ديوارهاي مصالح بنايي با استفاده ازروش مدلسازي قاب معادل و تحليل استاتيکي غير خطي

تاثيراصلاح فيزيکي خاکهاي بستر شهر تبريز با فوم جهت بهينه کردن حفاري هاي مکانبزه مترو

بررسي ميدان جريان اطراف پايه هاي پل تحت تاثير زبري کف بوسيله نرم افزار FLOW-3D

طراحي و ساخت يک نفوذسنج جديد جهت اندازه گيري نفوذپذيري لاينرهاي خاکي در تقابل با شيرابه زباله شهري

بررسي اثر نوسانات سطح آب درياي خزر بر روي ميزان انتقال رسوبات کرانه اي: مطالعه موردي بندر انزلي

مقايسه راندمان حذف براي شرايط بارگذاري Batch و Continuous در راکتور MBBR به همراه مدل سازي بيولوژيکي فرايند

بررسي عوامل مؤثر بر تصادفات عابرين پياده با استفاده نرمففزار Eviews5

تاثير مقيد سازي يون کلر در بتن بر کاهش احتمال خوردگي آرماتور در سازه هاي بتن آرمه

استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي در پيش بيني بار معلق عبوري از مقطع پايين دست با استفاده از آمار و اطلاعات مقطع بالادست- مطالعه موردي بازه اهواز- فارسيات

بررسي عددي تاثيرسرعت احداث سدهاي خاکي بر پايداري شيبهاي آنها

بررسي تصفيه پذيري شيرابه ي محل دفن زباله هاي شهري شيراز به روش هاضم بيهوازي دو مرحله اي

مطالعه پديدة بلندشدگي(uplift) در مخازن فولادي استوانه اي

بررسي عددي ظرفيت باربري خاکهاي چند لايه

بررسي افت انرژي در فلوم هاي گلوبلند با استفاده از شبکه عصبي

رفتار بار تغييرمکان جانبي در سازه هاي با رفتار برشي

بررسي استفاده از تجهيزات مستهلک کننده انرژي در رفتار لرزه اي پل ها

تحليل عددي آسيب پذيري ساختمانهاي متداول خشتي-گلي ايران در برابر بارهاي لرزهاي

ارزيابي اسيب پذيري يک پل بزرگراهي موجود و ارئه طرح بهسازي

تحليل دقت روش هاي مختلف محاسبه ي بار رسوب در مخازن سدها با استفاده از شبيه سازي عددي (مطالعه ي موردي: مخزن سد شهيد عباسپور)

بررسي تغييرات تراز آب زيرزميني در دشت تهران با استفاده از پويايي سيستم

آناليز ديناميکي اندرکنش تونل کند و پوش – خاک به روش تحليلي و عددي (مطالعه موردي: تونل کند و پوش متروي تبريز)

اثر نسبت جرم بر عملکرد سازه هاي داراي ديوار برشي

بررسي و مقايسة عملکرد لرزه اي قابهاي مهاربند زانويي و ضربدري

بررسي تأثير ارتفاع بر ضريب رفتار سازهفاي قاب خمشي فولادي ويژه

بررسي ارتعاشات ناشي از خط ريلي و روشهاي مقابله با آن

تأثير مواد پرکننده بر رفتار ميراگر فلزي آکاردئوني

ارزيابي و امکان سنجي بکارگيري سيستمهاي هوشمند ( ITS)در صنعت حمل و نقل زميني ايران

کاربرد توابع بهينه سازي در تحليل پايداري سطوح شيب دار و مقايسه آن با روش هاي موجود

آسيب پذيري تجهيزات غير سازه اي موجود در ساختمان ها

بررسي رفتار سدهاي خاکي در زمان ساخت ، مطالعه موردي : سد طالقان

پيش بيني رفتار کانال هاي پايدار رژيمي با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي

ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي يکي از پلهاي بزرگراهي تهران بدون ميراگرهاي انرژي و اثر ميراگرها بر رفتار آن

ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي يک پل نمونه با استفاده از جداسازي لرزه اي

مطالعه خصوصيات ديناميکي خانه هاي خشتي و گلي روستايي ايران با روش اندازه گيري ارتعاش محيطي

کاربرد موفق امکانات پارک سوار

ارزيابي سازه معادل سازي شده با تير برشي به روش تحليل استاتيکي غير خطي

تعيين رابطه رياضي بين توسعه حمل و نقل و رشد اقتصادي در کشور

چرخه حيات فرايندها و کاربرد آن در ارزيابي اثرات زيست محيطي

بررسي خصوصيات گرداب هاي بالادست دريچه کشويي، با عرض متفاوت در بالادست و پايين دست دريچه

بررسي و مقايسه عملکرد مدل هاي استوکستيک و نروفازي در پيش بيني حداقل جريان ماهانه رودخانه

بررسي کارايي الگوريتم LQR در راندمان جداسازي لرزه اي در برابر زلزله هاي حوزه دور و نزديک

تاثير الياف پلي پروپيلن بر مقاومت بتن سبک حاوي EPS

بررسي آيين نامه اي تحليل لرزه اي استاتيکي غيرخطي معادل براي قاب¬هاي فولادي خمشي نامنظم

آناليز تيرها ساخته شده از مصالح با رفتار غيرخطي تحت بارهاي متحرک متمرکز و گسترده يکنواخت

پيش بيني جريان قابل انتقال از طريق تونل چشمه لنگان به حوزه زاينده رود

پراکنش موج رايلي در درة ذ وذ نقه اي شکل ساختگاه سد با استفاده از رويکرد اندرکنش خاک و سازه

کاربرد روش رگرسيون بي در مهندسي ژئوتکنيک

تعيين پهنه هاي مناسب جهت تصفيه فاضلاب به کمک زمين با استفاده از سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي دشت جمع آبرود)

تحليل توزيع فراواني دبي هاي حداکثر رودخانهاي با استفاده از روش گشتاور خطي (مطالعه موردي: رودخانه هاي آذربايجان شرقي)

مدل الاستو پلاستيک جديد سطح مرزي در پيش بيني رفتاراستاتيکي و دوره اي خاک اشباع

برآورد پارامترهاي توزيع چهار پارامتري کاپا با استفاده از روشهاي گشتاور وزني احتمال، حداکثر درستنمايي و گشتاورها

قابليت اعتماد لرزه اي سازه هاي مهاربندي شده کمانش ناپذير (BRBF)

ارائه روش تحليل غير خطي سازه هاي خمشي با استفاده از روش تحليل تکرار خطي

تحليل شدت و مدت خشکسالي با استفاده از توابع مفصل

پيش بيني پارامترهاي بهينه ميراگرهاي جرمي چندگانه با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي واستنتاج فازي در سيستم بدون ميرايي تحت تحريک تکيه گاهي

قابليت اعتماد لرزه اي سازه هاي مهاربندي شده همگرا

بررسي تحليلي و مقايسه اي عملکرد لرزه اي سد علويان تحت اثر بارگذاري هاي شبه استاتيکي و ديناميکي مشابه زلزله 1995 کوبه ژاپن

مقايسه روش هاي برآورد تقاضاي نفتي بندر خليج فارس

بررسي نامنظمي پيچشي در ساختمانهاي هرمي مطابق با الگوي بلند مرتبه سازي شهر تهران

بررسي رفتار اتصالات نبشي پيچي در آتش

بررسي رفتار اتصالات نبشي جوشي در آتش

تعيين خصوصيات تحکيم ثانويه خاکهاي رسي در مقاديرمختلف فشارهاي موثر

شبيه سازي عددي ميدان موج اطراف خط لوله فراساحل درنزديکي بستر صلب:

ناثير بازشو در رفتار ديوار برشي فولادي

ارائه راهکارهايي براي کاهش هزينه در پروژه هاي عمراني از ديدگاه مديريت ساخت

پيش بيني روند فرسايش و رسوبگذاري در رودخانه کارون در محدوده شهري اهواز با استفاده از مدل رياضي GSTARS

بررسي تکنيک هاي تثبيتف سرب و روي در خاک با بکارگيريف مواد مکمل

مقاوم سازي ساختمانهاي فلزي با استفاده از ديوار برشي فولادي

بررسي رفتار استاتيکي غيرخطي ديوارهاي برشي فولادي و اثر بازشو

تاثير صفحه مستغرق بر روي خصوصيات جريان در کانال هاي مرکب

محاسبه و رسم طيف بازتاب قائم

بررسي ميزان تاثير مولفه قايم زلزله بر روي پاسخ سازه هاي جداسازي شده با جداگرهاي آونگ اصطکاکي

ارزيابي عملکرد و بهسازي سيستم رفتارنگاري در سدهاي خاکي به روش رتبه بندي (مطالعه موردي سد گلستان 1)

سامانه فرماندهي حادثه به منظور مديريت شبکه حمل و نقل جاده اي

تاثير اتصال نيمه صلب بر عکس العملهاي انتهايي ماتريس تيرو ضريب طول موثر

معرفي روش بي نياز از عمليات ماتريسي گالرکين- حجم محدود براي تحليل مکانيک جامدات،آزمون دقت حل دو بعدي تير طره

ارزيابي ظرفيت باربري شالوده هاي مجاور شيب از طريق روش اجزاء محدود

توسعه نرم افزار NASIR جهت مدلسازي اثر توزيع هواي وارد شده از هواده تنداب

مطالعه هيدروديناميکي الگوي جريان در اطراف آبشکن ها در بازه هاي پيچانرودي با استفاده از مدل عددي سه بعدي و به صورت دو فازي

تحليل پرده جداره هاي حائل بتني با توجه شرايط مهارهاي عرضي

روش اجزاء محدود احتمالاتي براي پوسته هاي دوار

بهسازي لرزه اي ساختمانفاي بتن مسلح تقويت شده با الياف CFRPبراي دانلود به اين لينک مراجعه نماييد:

http://ccsofts.com/Fa_4thOmran.html


موضوعات مرتبط: مقالات، هوش مصنوعی
[ جمعه ۱۳ فروردین۱۳۸۹ ] [ 18:40 ] [ مهندس حسن فراهانی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

حضرت علی(ع) : « زَكَاةُ الْعِلْمِ نَشْرُهُ »

زکات علم به نشر آن است...

خداوند عز و جل :(آل عمران: 26 )

«تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ »

خدا هر کس را بخواهد عزت می دهد و هرکه را بخواهد ذلت...

استفاده کننده عزیز : ذکر صلوات فراموش نشود...

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

قدر آدمهایی که دوستتان دارند را بیشتر از چیزهایی که دوستشان دارید بدانید ...
-------------------------
اطلاعات گردآوری شده در این وبلاگ رایگان و بدون هیچگونه در آمد مادی تنظیم شده است.و اگر در دانلود مطلب مشکل دارید از منبعهای معرفی شده پیگیری نمایید...
موضوعات وب
امکانات وب

Up Page
/div>
دانلود جزوه روش اجزاء محدود (دکتر محمد قاسم وتر)
دانلود جزوه دینامیک سازه (استاد دکتر محمد قاسم وتر)
دانلود جزوه پایداری سازه ها (استاد دکتر محمد قاسم وتر)
شرکت مهندسین مشاور آرمان ژئوماتیک
موسسه گروه آموزشی سازه 808
موسسه سرا -گروه آموزشی دکتر خلوتی
جامعه مشاوران راهبر مهندسان ساختمان
جامعه مهندسان مشاور ایران
نشریات علمی انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران