مهندسی عمران راه و ساختمان
ایجاد ارتقاء دانش فنی مهندسی ( عمران ) - وبلاگ گنجینه عمران(hfarahani48.ir) 
آخرين مطالب
لینک دوستان
پيوندهای روزانه
منبع : پیام عمران

بهسازي و مقاوم سازي پل بزرگ تبادل كلاك و اتوبان تهران كرج

سهيل آل رسول- کارشناس ارشد سازه مهندسين مشاور رهاب

محمد رضا صافدل- کارشناس ارشد زلزله مهندسين مشاور رهاب

چکيده:

بيشتر کشورهای توسعه يافته سالهاست به ايجاد و توسعه سيستم مديريت تعمير و نگهداری برای مجموعه پل­های خود پرداخته­اند، اين در حالی است که اين امر در کشور ما هنوز به شکل منسجم و در سطح کلان مورد توجه قرار نگرفته است. پروسه مديريت تعمير و نگهداری پل­ها يک فعاليت علمي-  اجرايي است که بايد براساس يک برنامه مدون و به صورت مداوم انجام پذيرد که در آن دولت، دانشگاه­ها، شرکت­ها و سازمان­هاي خصوصي و نهادهاي غيردولتي هر کدام نقش غير قابل انکاري داشته و موفقيت آن در گروي همکاري مؤثر آنهاست. مهندسين مشاور رهاب با بيش از 33 سال سابقه فعاليت در زمينه طراحي و نظارت پروژه هاي راه، راه آهن، ابنيه و خطوط انتقال نفت و گاز از سال 1385 واحد مطالعات آسيب پذيري و تعمير و مقاوم­سازي ابنيه فني خود را به شکل کاملاً تخصصي فعال نموده و در اين زمينه تاکنون با قطب علمی مقاوم‌سازی و بهينه‌سازی ابنيه، ساختگاه‌ها و شريان‌های حياتی (دانشگاه صنعتی اميرکبير) و نيز سازمان پيشگيری و مديريت بحران شهر تهران مکاتبه و همکاری داشته است و در موارد مختلفی به ارائه مطالعات مقاوم سازی و بهسازی سازه ها پرداخته است. در اين مقاله برای آشنايی بيشتر با توانمند­های اين مشاور در زمينه مطالعات مقاوم سازی و بهسازی سازه ها شرح يکي از آخرين پروژه هاي انجام گرفته از سوي اين مشاور گزارش مي شود.

 

1-  مقدمه

پل­ها به عنوان مهمترين ابنيه فني شبکه جاده­ها و راه­آهن در واقع کليد ارتباطي سيستم حمل و نقل زميني کشور مي باشند. لزوم کارکرد مداوم به جهت رفع نياز رفت و آمد­های شهری و برون­شهری  خصوصاً در زمان هاي اضطراري، هزينه هاي سنگين مالي احداث هر پل، اهميت ويژه آنها در شبکه شريان هاي حياتي هر کشور و نيز زيان­هاي احتمالي در صورت خارج شدن هر پل از شبکه ترانزيت، همه و همه جايگاه ويژه اين سازه و اهميت نگهداري دقيق آن را  در مبحث مديريت­های کلان بخصوص مديريت بحران نشان مي­دهد.

 

2- معرفی طرح

مطالعات آسيب‌پذيری و بهسازی پل کلاک در راستای مديريت نگهداري پل‌ها و تعيين سطح ايمني مناسب براي شبکه حمل و نقل قابل تعريف است که بنا به خواست اداره کل راه و ترابری استان تهران در دستورکار مهندسين مشاور رهاب قرار گرفت. اين مطالعات با جمع­آوری مدارک فنی موجود پل کلاک، تکميل مدارک با برداشت­های محلی، انجام بازديدها و پر کردن چک­ليست­های ارزيابی کيفی پل آغاز گرديد که نتيجه آن به شناخت وضعيت موجود پل و معرفی نقاط ضعف و خرابی اجزای سازه­ای و غيرسازه­ای آن منتهی گرديد. در ادامه  با توجه به خواست کارفرمای طرح مبنی بر اين که با انجام تعميرات لازم شرايط پل به زمان پيش بهره‌برداری اصلاح شود، پس از شناخت وضعيت موجود پل بجای انجام مطالعات کمی، فاز مطالعات اجرايي و معرفی روش‌های مختلف مطرح برای تعمير پل کلاک  موردنظر قرار گرفت. در ادامه به تفصيل روند انجام مطالعات بيان می­شود.

 

3- مشخصات کلی پل کلاک

پل کلاک که در کيلومتر 29 آزادراه تهران- کرج واقع شده از پل‌های با اهميت اين محور پرتردد است.  اين پل با طرح هندسی خود در مبدأ ورودی شهر کرج کاربری ويژه‌ای در سرويس‌دهی در اين نقطه از مسير دارد. همان‌طور که در کروکی پل کلاک (شکل1) نشان داده شده اين پل شامل رمپ‌های R8 و R6 و لوپ C1 می‌باشد. اهميت اين پل نه تنها به جهت تامين ارتباط اتوبان تهران-کرج با جاده مخصوص کرج که به دليل تامين برخی از دسترسی های شهری و ارتباط با محور چالوس نيز حائز اهميت است.

                         

شکل‌1- کروکی کلی پل کلاک

 

3-1- رمپ‌ R8

رمپ‌ R8 قسمت اصلی پل کلاک است که به صورت روگذر از روی آزادراه تهران- کرج و همچنين جاده‌ای که از سمت کرج (جاده خلج­­آباد) به سمت جاده مخصوص تهران- کرج می‌رود عبور می‌کند. اين رمپ دارای 23 پايه است. بين پايه‌های 8 تا 15 عرشه بتنی بر روی شاهتيرهای فلزی و در ديگر پايه‌ها بر روی شاهتيرهای بتنی قرار دارد.

                                    

شکل‌2- ورودی رمپ R8 از سمت جاده مخصوص      شکل‌3- خروجی رمپ R8 به سمت کرج                                  

 

3-2- رمپ‌ R6

اين رمپ در واقع خروجی پل کلاک به سمت کرج است که بعد از قسمت متصل به رمپ R8 با 5 دهانه به بزرگراه تهران-کرج می­رسد. بارهای روی عرشه از طريق 5 تير بتنی به پايه‌های منتقل می‌شود. در شکل 4 اين رمپ نمايش داده شده است.

 

3-3- لوپ‌ C1

اين لوپ در واقع خط برگشت بزرگراه تهران- کرج از طريق اتصال به رمپ R8 و ادامه مسير به سمت کرج را ممکن می‌سازد. اين لوپ تا قبل از اتصال به رمپ R8 دارای 5 دهانه است که در نهايت قبل از پايه 6 به رمپ فوق‌الذکر متصل می‌شود.

                                  

     شکل‌4-  خروجی رمپ R6 به سمت کرج                        شکل‌5-  ورودی لوپC1  از بزرگراه تهران- کرج

 

3-4- پل زيرگذر

‌ در محل پل کلاک و به موازات رمپ R8 مسير ورودی از سمت کرج به داخل بزرگراه تهران- کرج و همچنين به سمت جاده مخصوص از طريق اين زيرگذر انجام می‌شود. بدين‌ترتيب که اين جاده پس از عبور از عرض آزادراه به صورت زيرگذر به دو قسمت تقسيم می‌شود. يک مسير با عبور از ميان پايه‌های 2 و 3 لوپ C1 به آزادراه وارد می‌شود و مسير ديگر پس از عبور از زير پايه 8 رمپ R8 بدون تغيير امتداد به سمت جاده مخصوص ادامه مسير می‌دهد.

 

شکل‌6-  نمايي از ورودی پل زيرگذر از سمت کرج

 

 

4- ارزيابی کيفی پل کلاک

4-1- چک­ليست ارزيابی کيفی پل­ها

يکي از مراحل مهم مطالعات آسيب‌پذيري و بهسازي پل‌ها مرحله مطالعات ارزيابي کيفي مي‌باشد. در واقع ارزيابي کيفي قبل از ارزيابي کمي و تحليل عملکرد سازه به بررسي وضعيت موجود سازه و خرابي‌هاي احتمالي مي‌پردازد و اطلاعات حاصل از اين بررسي‌ها به عنوان اساس و پايه مراحل بعدي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بر اين اساس قبل از بررسي ظرفيت و عملکرد پل‌ کلاک لازم بود تا چک­ليست­های ارزيابی کيفی پل تکميل شده با توجه به بررسی­های محلی نقاط آسيب­پذير شناسايی و نوع خرابی­ها فهرست شود.

چک­ليست ارزيابی کيفی پل­ها که توسط اين مهندسين مشاور تهيه شده است شامل 29 صفحه سئوال­های فنی به شکل 4 جوابی است که امکان برداشت سريع پل را برای ارزياب فراهم می­کند. در شکل 7 ، يک صفحه از چک­ليست ارزيابی کيفی پل­ها و در شکل 8 بخش­های مختلف آن نشان داده شده است.

 سپاس گذاری

 با سپاس از جناب آقای مهندس صديقی- مديرکل اداره راه و ترابری استان تهران ·

 با سپاس از جناب آقای دکتر صحرانورد مديرعامل شرکت بتن پاش

    مراجع :

1- مديريت پل- معاونت آموزش،تحقيقات و فناوری پژوهشکده حمل و نقل

2- راهنمای طراحی و ضوابط اجرايي بهسازی ساختمان های بتنی با استفاده از مصالح تقويتی

3- گزارش هاي مطالعات مرحله اول و دوم تعمير و بهسازي پل کلاک -  آل رسول، سهيل و صافدل، محمد رضا - مهندسين مشاور رهاب، 1386 .

به حجم 275 كيلوبایت
در فرمت پي دي اف

Download


موضوعات مرتبط: مقالات کوتاه و فنی ...، مقالات پل سازي، مقاوم سازی و بهسازي
[ پنجشنبه ۱۸ فروردین۱۳۹۰ ] [ 10:48 ] [ مهندس حسن فراهانی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

حضرت علی(ع) : « زَكَاةُ الْعِلْمِ نَشْرُهُ »

زکات علم به نشر آن است...

خداوند عز و جل :(آل عمران: 26 )

«تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ »

خدا هر کس را بخواهد عزت می دهد و هرکه را بخواهد ذلت...

استفاده کننده عزیز : ذکر صلوات فراموش نشود...

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

قدر آدمهایی که دوستتان دارند را بیشتر از چیزهایی که دوستشان دارید بدانید ...
-------------------------
اطلاعات گردآوری شده در این وبلاگ رایگان و بدون هیچگونه در آمد مادی تنظیم شده است.و اگر در دانلود مطلب مشکل دارید از منبعهای معرفی شده پیگیری نمایید...
موضوعات وب
امکانات وب

Up Page
/div>
دانلود جزوه روش اجزاء محدود (دکتر محمد قاسم وتر)
دانلود جزوه دینامیک سازه (استاد دکتر محمد قاسم وتر)
دانلود جزوه پایداری سازه ها (استاد دکتر محمد قاسم وتر)
شرکت مهندسین مشاور آرمان ژئوماتیک
موسسه گروه آموزشی سازه 808
موسسه سرا -گروه آموزشی دکتر خلوتی
جامعه مشاوران راهبر مهندسان ساختمان
جامعه مهندسان مشاور ایران
نشریات علمی انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران